I.s.m. Prof. Christian Johannessen, Faculteit Wetenschappen (UAntwerpen)

Tweehonderd jaar geleden werd de onderwijswereld door elkaar geschud door de revolutionaire ideeën van de Verlichting, verpersoonlijkt door onder andere de Pruisische filosoof Wilhelm von Humboldt. In het Humboldtiaanse onderwijsideaal stonden academische vrijheid en de integratie van onderwijs en onderzoek centraal. In plaats van kennis en onweerlegbare dogma’s passief door te geven, kwam de nadruk meer te liggen op het in vraag stellen en bediscussiëren ervan.

Dit thema blijft ook vandaag de dag actueel. In deze ECHO-tip reiken we vijf onderwijsscenario’s aan waarin onderzoeksgebaseerd lesgeven een belangrijke rol speelt. 

  1. ​Verwerk (je eigen) onderzoeksresultaten in je colleges
  2. Neem academische literatuur op in je leermateriaal
  3. Breng studenten op een laagdrempelige manier in contact met onderzoeksmethoden
  4. Plaats studenten in de schoenen van een onderzoeker via casussen
  5. Betrek studenten bij je eigen onderzoek

De scenario’s bouwen voort op de vijf prototypes van onderzoeksgebaseerd lesgeven van Visser-Wijnveen et al. (2010). We evalueren elke voorgestelde aanpak kritisch aan de hand van enkele voor- en nadelen en laten telkens een docent chemie aan het woord. We bekijken ook of de aanpak geschikt is bij grote groepen. Meer weten?