Wat is een positief klasklimaat?

Als we spreken over een ‘klasklimaat’ spreken we over hoe studenten zich voelen in de klas, hoe zij de sfeer ervaren. Het gaat hierbij dus om de perceptie van de studenten. Aan de basis van een ‘positief klasklimaat’ ligt, ten eerste, het gevoel van een goede verstandhouding en goede interpersoonlijke relaties tussen lesgever en studenten en tussen studenten onderling. Daarnaast is er ook zeker een meer didactische component, waarbij de positieve sfeer gecreëerd wordt door een sterke leeromgeving waarin goed lesgeven centraal staat. Onderzoek (Barr, 2016) heeft uitgewezen dat de perceptie van het klasklimaat een invloed heeft op de motivatie en mate van participatie van studenten. In een positief klasklimaat zijn studenten meer gemotiveerd en staan ze meer open voor activatie. Via deze weg zou een positief klimaat een positieve invloed hebben op het leren van studenten.

Hoe werk je aan een positief klasklimaat?

Sociale maatregelen

Je hebt als lesgever een aantal mogelijkheden om een goede interpersoonlijke relatie met jouw studenten en tussen studenten onderling te creëren. Deze draaien allemaal rond het leren kennen van jouw studenten, ervoor zorgen dat jouw studenten de kans krijgen om elkaar te leren kennen en toelaten dat studenten jou leren kennen.

Didactische maatregelen

Een sterke leeromgeving en goed lesgeven kan zorgen voor een positieve sfeer in de klas. Enkele factoren die onderdeel kunnen uitmaken van een sterke leeromgeving en zo tegelijkertijd kunnen bijdragen aan een positief klasklimaat zijn: het aanmoedigen van activatie, zorgen voor duidelijkheid in jouw leeromgeving en toelaten dat studenten participeren in keuzes over de leeromgeving.

Een positief klasklimaat bij online onderwijs

Hoe je het ook draait of keert, bij online onderwijs komen een aantal extra uitdagingen kijken. Dat is ook zo bij het werken aan een positief klasklimaat. Door het specifieke karakter van het online onderwijs krijg je immers minder voeling en minder (live) contact met jouw studenten. Je hebt minder mogelijkheden om studenten warm te maken voor jouw vak, studenten missen een groepsgevoel,… . Dit alles maakt het juist des te belangrijker om ook online te werken aan een positief klasklimaat. Zo is elkaar leren kennen en een groepsgevoel creëren  ook in online onderwijs belangrijk. Ook blijft het nuttig om ook bij online lessen te activeren en zo bij te dragen aan een positief klasklimaat.