Wanneer studenten naar meer zelfstudie overschakelen, vraagt dat van hen een zelfstandige studieaanpak. Voor studenten die hun eigen leerproces moeten reguleren, is het belangrijk dat ze tussentijds inzicht krijgen in hun voortgang. Daarbij zijn feedbacktoepassingen waarbij de docent zelf ‘virtueel’ aanwezig is uitermate zinvol. In een blended onderwijsaanpak neemt de interactie tussen docent en studenten en tussen studenten onderling immers vaak af, terwijl studenten net wel nood hebben aan (persoonlijk) contact.

Enkele vormen van online feedback met nadruk op het contact tussen de docent en studenten, zijn:

  • Virtueel vragenuurtje

Tijdens een virtueel vragenuurtje kan je als docent via een webcamera grotere groepen studenten begeleiden en verder op weg helpen. Studenten kunnen hun vragen voor deze vraag-en-antwoordsessie vooraf doorsturen of in de chat formuleren. Een grote groep studenten kan worden opgesplitst in kleinere groepen: zo zorg je voor een intensiever contact.

  • Online individuele feedbackgesprekken

Tijdens een online individueel feedbackgesprek vindt via een webcamera directe communicatie plaats tussen de student en de docent. De aanpak kan variëren van een volledig docentgestuurde inbreng naar een meer studentgestuurde inbreng. Het vooraf structureren van het gesprek zorgt ervoor dat het gesprek zo efficiënt mogelijk verloopt.

  • Audiofeedback

Bij asynchrone audiofeedback registreert de docent de feedback als een gesproken boodschap, en wordt de geluidsopname bezorgd aan de student (of aan een groep studenten). Onderzoek heeft aangetoond dat gesproken feedback kan leiden tot meer betrokkenheid bij de student en een tijdsbesparing kan betekenen voor de docent.

  • Videofeedback

Asynchrone videofeedback is een vorm van feedback waarbij de docent zijn boodschap vastlegt via een camera, webcam of screenrecorder. De studenten ontvangen een link naar de videoboodschap. Uit onderzoek blijkt dat studenten deze feedbackvorm sterk waarderen: video creëert een nauwere band met de docent en zou studenten, in vergelijking met schriftelijke feedback, een beter inzicht geven in de verwachtingen van de docent.