Meer nog dan bij een klassiek hoorcollege is het belangrijk om bij virtuele lessen na te denken over manieren waarop je de aandacht van de studenten kan vasthouden. In deze onderwijstip focussen we op het effectiever maken van een synchroon online hoor- of werkcollege, een college waarbij de communicatie tussen docent en studenten simultaan gebeurt. We geven vijf activerende werkvormen mee waarbij de interactie tussen docent en studenten en/of tussen studenten onderling centraal staat. De keuze van de interactieve werkvorm zal uiteraard mede bepaald worden door de groepsgrootte.

 

 • Werken met zoemgroepen
  Een manier om studenten tijdens een online college actief te laten meewerken is het introduceren van de techniek van ‘zoemgroepen’ of ‘buzz groups’.
   
 • Een discussie organiseren
  In sommige opleidingsonderdelen worden debatvaardigheden ingeoefend en beoordeeld. Ook wanneer debatvaardigheden niet expliciet als doel vooropgesteld worden in de cursus, kan een korte discussie tijdens het college de studenten (weer) actief betrekken bij de les en de leerinhoud.
   
 • Studenten laten brainstormen
  In een klassiek college kan je het bord of een flipchart gebruiken om door studenten aangebrachte ideeën te noteren. In een online omgeving bestaat er vaak een gelijkaardig ‘whiteboard’ waarop zowel de docent als de studenten kunnen noteren, afhankelijk van de rechten die worden toegekend.
   
 • Quizzes aanbieden
  Het afnemen van online quizzes is een manier om studenten actief te betrekken. De quizzes kunnen niet alleen voor afwisseling tijdens het college zorgen, maar ze kunnen je als docent ook meer inzicht geven in de beginsituatie, de betrokkenheid en de voortgang van de studenten.
   
 • Studenten stimuleren om vragen te stellen
  De digitale aanpak betekent soms een extra drempel voor studenten om vragen te stellen. In sommige gevallen kan het daarom belangrijk zijn om het stellen van schriftelijke en/of mondelinge vragen extra te stimuleren tijdens een online college.