I.s.m. Patricia Van de Walle (UAntwerpen, Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen)


Studenten bereiken doorgaans een diepgaander inzicht in de leerstof wanneer ze in overleg gaan met medestudenten en samen tot een resultaat moeten komen. In deze ECHO-tip gaan we dieper in op een mogelijke manier die asynchroon samenwerken vanop afstand mogelijk maakt: de wiki.

Wat is een wiki?

Een wiki is een mooi voorbeeld van een samenwerkingstool die kan worden ingezet om studenten samen op verschillende tijdstippen aan inhoud te laten bouwen. Door haar inbedding in de leeromgeving kan je als onderwijsteam het gebruik van de tool op een eenvoudige manier mee opvolgen.

De naam komt uit het Hawaiiaans waar ‘wiki wiki’ ‘zich haasten’ betekent. Het is een interactieve, aanpasbare pagina waaraan enkel personen met toegangsrechten inhoud kunnen toevoegen (Kamel Boulos et al., 2007;  Parker et al., 2019). Door gebruik te maken van een wiki kan er op een snelle, eenvoudige, veilige en asynchrone manier worden samengewerkt in groep.

Zelf aan de slag met wiki's? 

Het organiseren van groepswerk als werkvorm is een weldoordachte didactische keuze. Als je overweegt om met wiki’s aan de slag te gaan, is het zinvol om eerst na te gaan hoe het inzetten van de wiki zal bijdragen aan één van je vooraf geformuleerde competenties en specifieke leerdoelen.

Wanneer de wiki een nuttig instrument blijkt in functie van de leerdoelen, dan kan je starten met het uitbouwen van de wikistructuur.

Je gaat hierbij als volgt te werk:

  1. Eerst bepaal je het onderwerp van de wiki, waarbinnen de groepsleden hun inhoud kunnen bijdragen. Het wiki-onderwerp is het verbindende thema tussen verschillende wikipagina's. In een wiki-onderwerp worden verwante wikipagina's op één plek weergegeven.
  2. Vervolgens voeg je binnen het onderwerp wikipagina’s toe. Een wikipagina is een meer specifieke vraag of verdieping van het algemene thema binnen het wiki-onderwerp. Zo kan het wiki-onderwerp ‘Moderne filosofie’ een wikipagina hebben waarin het utilitarisme wordt beschreven, één waarin het empirisme wordt besproken, etc.
  3. In een overzichtspagina kan je alle wiki-onderwerpen die binnen een cursus of groep zijn gemaakt weergeven.