Met welke emotionele moeilijkheden kunnen studenten zoal kampen? Hoe herken je deze problemen tijdig? Waarom is het belangrijk om ondersteunend te reageren? Hoe doe je dat? Naar wie of wat verwijs je best door? De module ‘Support skills’ zet je op weg!

Onder de noemer ‘U Support’ zet UAntwerpen in op het tijdig herkennen en aanpakken van emotionele moeilijkheden bij studenten. Ze organiseert daartoe opleidingen voor studenten en (onderwijzend) personeel. De focus ligt op preventie: emotionele problemen opsporen en aanpakken nog voor ze escaleren.

Wil je als docent, assistent, (onderwijs)begeleider, … mee je schouders zetten onder dit initiatief en je vaardigheden als ‘poortwachter’ aanscherpen? Dan is de module ‘Support skills’ zeker iets voor jou. In deze module leer je emotionele moeilijkheden bij studenten herkennen, er gepast op reageren en doorverwijzen naar de juiste hulp.

De module bestaat uit twee delen:

  1. Screencasts: videolessen met enerzijds achtergrondinformatie en anderzijds concrete tips; de lessen blijven beschikbaar en kan je op eigen tempo doornemen.
  2. Een oefen(lunch)sessie waarin we praktisch aan de slag gingen met de thema’s uit de screencasts aan de hand van oefeningen, gesprekken en casussen. 

Begeleiders

Sara Backx & Antje Simon | Studentenpsychologen - Dienst voor Studieadvies & Studentenbegeleiding UAntwerpen

Evelyne Mancel | Stafmedewerker Studieloopbaanbegeleiding - Dienst voor Studieadvies & Studentenbegeleiding UAntwerpen

Doelgroep

De module (screencasts en/of oefensessie) richt zich tot alle docenten/ assistenten, mentoren/ monitoren en studietrajectbegeleiders/ -coaches van UAntwerpen. ‘Poortwachter’ zijn is immers de taak van iedereen die met studenten in aanraking komt. Jij kan mee het verschil maken voor onze studenten!

Oefensessie

Datum: 14 december 2023, 12u -14u 

Locatie: Stadscampus, Hof van Liere, Prinsstraat 13, Prentenkabinet

Leermateriaal

Screencasts

Hand-outs

4 ça va signalen

De module ‘Support skills’ kadert binnen een ruimer modulair aanbod waarin ECHO, DSSB en Team Diversiteit de krachten bundelen rond thema's die te maken hebben met het coachen van studenten. Alle modules zijn los van elkaar te volgen en bestaan telkens uit een online gedeelte en een daaraan gekoppelde oefensessie. Wens je graag meer informatie over het volledige aanbod, dan kan je terecht op het Infocenter Ondersteuning Studenten (enkel toegankelijk voor UAntwerpen-personeel, na login).