Inhoud

Kijk je als docent graag verder dan de leerinhoud en ben je op zoek naar handvatten om studenten ook te ondersteunen bij hun leermethode? Of stel je je als onderwijsbegeleider soms de vraag welke tools jij kan gebruiken om studenten te screenen op vlak van studievaardigheden? Wil je weten hoe je studenten kan helpen met studieplanning?

Neem dan zeker deel aan de module ‘Studiecoaching: tools om studenten te ondersteunen bij hun studiemethode en -planning’, georganiseerd door ECHO in samenwerking met de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding (DSSB).

Volgende topics staan tijdens deze module centraal:

  • LEMO (LEerstijl- & MOtivatie-instrument): Wat is het? Hoe ziet het individueel en groeps-feedbackrapport er uit? Hoe kan je studenten (ook) in groep coachen aan de hand van het LEMO-instrument?
  • Tools voor studieplanning: Welke tips kan je geven aan studenten op vlak van studieplanning, tijdens het semester en/of de examens? Hoe werken met de ‘Eerste hulp bij planning’ tool en de ‘Examenplanner’?

De module bestaat uit twee delen:

  1. Screencasts met theorie, nuttige informatie en concrete tips die je op je eigen tempo kan doornemen (zie onder).
  2. Een praktische lunchsessie waarin we aan de slag gingen met specifieke casussen. We gingen daarbij dieper in op LEMO feedbackrapporten (zowel individueel als in groep) en oefenden met de tools voor studieplanning.

Deze module ‘Studiecoaching: tools om studenten te ondersteunen bij hun studiemethode en -planning’ kadert binnen een ruimer modulair aanbod waarin ECHO, DSSB en Team Diversiteit de krachten bundelen rond thema's die te maken hebben met het coachen van studenten: emotioneel welbevinden, studiecoaching, coaching en diversiteit, loopbaancoaching, ... . Alle modules zijn los van elkaar te volgen en bestaan telkens uit een online gedeelte en een daaraan gekoppelde oefensessie. Wens je graag meer informatie over dit volledige aanbod, dan kan je terecht op het Infocenter Ondersteuning Studenten.

Screencasts over LEMO

Hier vind je de handleiding LEMO voor faculteiten.

Screencasts over tools voor studieplanning

Hier vind je de tool Eerste hulp bij planning. 

Hier vind je de tool Examenplanner. 

Begeleiders

Sara Backx en Hanne Van Balen | beiden studentenpsycholoog en studiecoach bij De Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding

Gert Vanthournout | expert LEMO bij AP Hogeschool

Leermateriaal lunchsessie

Bekijk hier de presentatie over tools voor studieplanning.

Bekijk hier de casussen met feedback. 

Infocenter Ondersteuning Studenten (enkel toegankelijk voor UAntwerpen-personeel, na login)