Diversiteit is vanzelfsprekend, ook aan onze universiteit. Omgaan met deze diversiteit is dus essentieel. Maar hoe doe je dat concreet in de onderwijspraktijk? Hoe houd je rekening met diversiteit in grote studentengroepen? Hoe ontwerp je een leeromgeving waarin elke student zich betrokken voelt? Op welke manier kan je aandacht geven aan diversiteit als je opleidingsonderdeel zich daar inhoudelijk niet direct toe leent?

Tijdens deze sessie reikten we je verschillende effectieve tools en handvaten aan die je helpen om je onderwijs inclusiever te maken. We concentreerden ons daarbij op het microniveau: denk aan interacties met studenten, vernieuwende werkvormen, inclusieve communicatie en leermateriaal dat voor iedereen toegankelijk is. Alle aspecten en vormen van diversiteit kwamen aan bod. We speelden in op vragen en persoonlijke casussen vanuit het publiek. Deelnemers gingen na afloop naar huis met verfrissende inzichten over hun eigen referentiekader en concrete tips om een onderwijsaanpak te realiseren die diversiteit omarmt.

Doelgroep

Docenten en assistenten UAntwerpen uit alle wetenschapsdomeinen

Begeleiders

Leermateriaal

Hand-outs