Inhoud

Als lesgever je studentengroep ondersteunen bij het verwerken van de leerstof? Als studiebegeleider een student coachen op vlak van studiemethode? De module ‘Studiecoaching: groeps- en individuele interventies’ zet je op weg!

De Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding (DSSB, UAntwerpen) werkte een aantal screencasts uit die je de nodige handvatten geven om studenten(groepen) te coachen op vlak van veel voorkomende studieproblemen. Ze geeft je daarbij ook een blik achter de schermen van hun groepsaanbod: je kan enkele van hun sessies bekijken zoals ze aan studenten worden gegeven.

Volgende topics stonden tijdens de module centraal:

  • Groepsinterventies: Hoe kan je als docent/assistent studenten gericht ondersteunen bij het verwerken van de leerstof? Welke tips kan je studenten geven op vlak van studiemethode en -planning? Hoe kan je als studiebegeleider studenten helpen om een goede examenplanning te maken?

  • Individuele interventies: Welke problemen kunnen studenten ondervinden tijdens het volgen van lessen, het verwerken van leerinhouden of de voorbereiding van examens? Welke vragen kan je stellen aan een student om deze valkuilen helder te krijgen? Hoe kan je een student hierbij ondersteunen?

De module bestond uit twee delen:

  1. Screencasts: videolessen met enerzijds achtergrondinformatie en anderzijds concrete tips; de lessen blijven beschikbaar en kan je op eigen tempo doornemen.
    Raadpleeg de screencasts hier. ​

  2. Een oefen(lunch)sessie waarin we oefenden met het verkennen en aanpakken van studieproblemen aan de hand van casussen. Opdat je voorbereid aan de start kwam van deze sessie, was het belangrijk om de bovenvermelde screencasts vooraf door te nemen. 

Begeleiders

Enya Denies en Sara Erreygers | studiecoaches bij de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding
Mariska Hendrickx | studietrajectbegeleider bij de Faculteit Wetenschappen

Doelgroep

De module (screencasts, oefensessie) richtte zich tot alle docenten/assistenten, mentoren/monitoren en studietrajectbegeleiders/-coaches van UAntwerpen die studenten(groepen) willen ondersteunen bij hun studiemethode en/of -planning.

Leermateriaal

Screencasts

Voorbeeldcases studievaardigheden (met feedback)

De module ‘Studiecoaching: groeps- en individuele interventies’ kadert binnen een ruimer modulair aanbod waarin ECHO, DSSB en Team Diversiteit de krachten bundelen rond thema's die te maken hebben met het coachen van studenten: emotioneel welbevinden, studiecoaching, coaching en diversiteit, loopbaancoaching, ... . Alle modules zijn los van elkaar te volgen en bestaan telkens uit een online gedeelte en een daaraan gekoppelde oefensessie. Wens je graag meer informatie over het volledige aanbod, dan kan je terecht op het Infocenter Ondersteuning Studenten.