Taal, leren en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo speelt taal een essentiële rol in elke leeromgeving. Niet alleen taaldocenten kunnen de academische taalontwikkeling van studenten ondersteunen. Ook andere docenten kunnen in hun lessen een expliciete rol spelen in het begeleiden en bevorderen van de taalontwikkeling van studenten.

In deze sessie gingen we na hoe je als vakdocent de academische taalontwikkeling van studenten kunt inzetten als hefboom voor sterke leerprestaties. We inventariseerden strategieën uit de lespraktijk die de taalcompetentie van studenten gericht ondersteunen en bevorderen. Daarna bekeken we hoe we die strategieën nog kunnen uitbreiden en versterken. Ook de mogelijkheden (en beperkingen) van ChatGPT in dit verhaal kwamen kort aan bod.

Doelgroep

Docenten en assistenten UAntwerpen uit alle wetenschapsdomeinen

Begeleider

Kirsten Fivez, taalcoach bij Monitoraat op Maat – Academisch Nederlands (MoM)

Leermateriaal

Handouts

10 tips om de academische taalontwikkeling van studenten te ondersteunen