Side header image

Onderwijs - Sociologie studeren aan de UAntwerpen

Op welke manier moeten we armoede bestrijden? Wat bezielt terroristen? Waarom is er relatief weinig actie omtrent klimaatverandering? Wat heeft de vergrijzing in petto? Is een multiculturele samenleving mogelijk of sluit diversiteit solidariteit uit? Dit zijn enkele van de vele vraagstukken die sociologen bezig houden. Je zoekt verklaringen voor wat je rondom je ziet, je wil weten waarom mensen op een bepaalde manier handelen en waarom wij (niet) kunnen samenleven. De menselijke mierenhoop is je studiedomein – en daar sta jij middenin.

Brede kijk op mens & maatschappij

Van arbeidsmarkt tot gezondheidszorg, van armoede tot gezinsvorming – overal waar de mens zich begeeft, zijn sociologische vraagstukken te vinden. Een brede kijk op de maatschappij is broodnodig en iets waar de opleiding sociologie sterk op inzet.

Tijdens het eerste jaar van je opleiding word je ondergedompeld in aanverwante domeinen als psychologie, geschiedenis, filosofie, recht en politicologie, om kennis te maken met een breed spectrum aan menswetenschappen. Vervolgens verdiep je je in verschillende deeldomeinen die de sociologie rijk is en leer je over demografie, ongelijkheid, sociale ruimte, gezin, zorg en welzijn, duurzaamheid en sociale theorie. Daarnaast kom je tijdens je studie uitgebreid in contact met vakken als statistiek en onderzoeksmethoden: onontbeerlijk voor wie de samenleving wetenschappelijk wil benaderen. Het kritisch bestuderen van de samenleving vereist een stevige bagage logisch denken en analytisch inzicht. Doorheen de opleiding verschuift de klemtoon van kennisoverdracht naar concrete vaardigheden en onderzoekscompetenties. Je leert theorieën begrijpen en ontwikkelen, onderzoeksplannen opstellen, methodes toepassen en statistieken ontcijferen. De leervormen zijn bovendien zeer divers: hoorcolleges, papers schrijven, seminaries, leeronderzoeken en samenwerken in kleine groepjes.

Toekomstperspectieven

Dat de Universiteit Antwerpen de thuisbasis is voor heel wat vooraanstaande onderzoeksgroepen, zal je daarbij zeker niet ontgaan. Je docenten zijn tevens gedreven onderzoekers in verschillende sociologische deeldomeinen. Wanneer je hier als socioloog afstudeert, ben je in staat zelfstandig sociaalwetenschappelijk onderzoek te ontwerpen, uit te voeren en resultaten te vertalen naar concrete beleidsvoorstellen .

De verwevenheid van theorie en praktijk, de diverse leervormen en de verschillende perspectieven van de opleiding maken dat je later breed inzetbaar bent op de arbeidsmarkt. Van beleid en onderwijs tot HR en consultancy: als socioloog kan je jezelf op vele plekken nuttig maken. Wil je meezoeken naar antwoorden op vraagstukken die de samenleving vandaag uitdagen? Studeer dan sociologie!

Meer informatie

Bachelor Sociologie
Bachelor Sociaal-economische wetenschappen (ism de Faculteit TEW)
Master Sociologie
Master Sociaal Werk
Master Sociaal-economische Wetenschappen