Programma

13.00 uur
Onthaal

13.30 uur
Inleiding
Britt Weyts (voorzitter ALLIC, gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen)
Thierry Vansweevelt (voorzitter ALLIC, gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat balie provincie Antwerpen)

13.40 uur
Actuele ontwikkelingen inzake de uitvoering te goeder trouw en interpretatie van verbintenissen
Wannes Buelens (advocaat Nederlandstalige balie Brussel, praktijkassistent UGent, vrijwillig medewerker UAntwerpen)

14.20 uur
Consumentenbescherming en het verbintenissenrechtprof
Britt Weyts ​

14.50 uur
Consumentenbescherming en het verbintenissenrecht
Gert Straetmans (gewoon hoogleraar UAntwerpen, plaatsvervangend raadsheer Hof van Beroep Antwerpen, directeur Consumer Law Institute UAntwerpen - UGent)
Reinhart Steennot (hoogleraar UGent, voorzitter brc Verbruik,  directeur Consumer Law Institute UAntwerpen - UGent)

15.20 uur
Pauze

15.40 uur
Verjaring van de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering
Thierry Vansweevelt ​

16.20 uur
De Rome I-Verordening
Michael Traest (docent UAntwerpen, raadsheer Hof van Beroep Gent)

16.50 uur
Slotrede
Koen Geens (federaal volksvertegenwoordiger CD&V, voormalig minister van justitie)

17.20 uur
Vragenronde

17.50 uur
Einde

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Aula nog te bepalen
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100. Deze prijs omvat deelname aan de studienamiddag, catering (bij aanwezigheid op de Stadscampus), de digitale documentatie.

Bij inschrijving voor deze studienamiddag heeft u de mogelijkheid in te tekenen op een exemplaar van het handboek: Verbintenissenrecht, aan het voordeeltarief van 160 EUR.
Facturatie en levering verloopt via de uitgever, reserveren van een exemplaar doet u bij inschrijving voor de studienamiddag. 

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen

  • Erkenning OVB in aanvraag.
  • IGO erkende de studienamiddag voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn. Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan. Hiervan wordt de organisatie (ALLIC) vooraf schriftelijk in kennis gesteld.
  • De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 4 opleidingspunten.
  • Erkenning IBJ in aanvraag.
  • Erkenning SAM-TES in aanvraag.

Inlichtingen

Tel: 03 265 96 65
E-mail: allic.nexus@uantwerpen.be