De inschrijvingen starten binnenkort.

De nieuwe boeken 1 (Algemene bepalingen) en 5 (Verbintenissen) van het Burgerlijk Wetboek werden in de Kamer goedgekeurd op 21 april 2022 en werden inmiddels op 1 juli 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit wil zeggen dat het nieuwe verbintenissenrecht in werking treedt op 1 januari 2023, alsook de algemene bepalingen van Boek 1.

In deze interuniversitaire studiemiddag willen we kritisch stil staan bij de belangrijkste nieuwigheden en worden meerdere topics grondig belicht, met aandacht voor de gevolgen ervan in de rechtspraktijk. De studiemiddag wordt afgesloten met een uitvoerig panelgesprek, tijdens welke de vragen van de deelnemers worden beantwoord.

Programma

12.30 uur
Onthaal

13.00 uur
Verwelkoming door de voorzitters
Thierry Vansweevelt en Britt Weyts (UAntwerpen, advocaten)

13.10 - 13.30 uur
Inleidende sessie: krachtlijnen van de boeken 1 en 5
Britt Weyts

13.30 - 14.00 uur
Wisselwerking tussen boeken 1 en 5
Ludo Cornelis (VUB, advocaat)

14.00 - 14.30 uur
Het nieuw verbintenissenrecht, een nieuw evenwicht voor een duurzaam samenleven?
Régine Feltkamp (VUB, advocaat)

14.30 - 15.00 uur
Eenzijdige sancties en onwerkzaamheid
Thijs Tanghe (UGent, advocaat)

15.00 - 15.30 uur
Pauze

15.30 - 16.00 uur
Gevolgen van sancties
Ignace Claeys (UGent, advocaat)

16.00-16.20 uur
Imprevisieleer
Britt Weyts

16.20 - 16.40 uur
Contractuele aansprakelijkheid voor (gebrekkige) zaken
Thierry Vansweevelt 

Uitvoerig panelgesprek:

 • Beatrix Vanlerberghe (UAntwerpen, advocaat)
 • Tine Debaes (VBO, magistraat TBC)
 • Ignace Claeys
 • Ludo Cornelis 
 • Régine Feltkamp
 • Thys Tanghe
 • Thierry Vansweevelt
 • Britt Weyts 

Locatie

 • Universiteit Antwerpen
  Stadscampus
  Aula nog te bepalen
  Prinsstraat 13
  2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Komt spoedig online.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatie.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen​

Erkenningen in aanvraag: OVB, IBJ, RIZIV, IGO.​

De Universiteit Antwerpen is geaccrediteerd door de FSMA onder het nummer 500045AB. Deelname aan deze opleiding geeft recht op 6 opleidingspunten in verzekeringen.

Aanwezigheidsattesten worden na afloop van de studienamiddag aan de deelnemers bezorgd of opgeladen op het elektronisch platform van de desbetreffende organisatie.

Doelgroep

De brede waaier aan onderwerpen en de grondige analyse van recente ontwikkelingen door specialisten in het aansprakelijkheids-en verzekeringsrecht van vier Vlaamse universiteiten zorgen ervoor dat dit een onmisbare studiedag is voor eenieder (advocaten, magistraten, verzekeraars, verzekeringsmakelaars en –agenten, bedrijfsjuristen en overheden) die met deze belangrijke en bloeiende rechtstakken in contact komt.​