Niet alleen de markt en de overheid drijven de economie. Ook burgers die zich verenigen en ‘commons initiatieven’ vormgeven of een ‘gemeenschapseconomie’, zetten veel in beweging. Het gaat om economische diensten of systemen die gemeenschappen zelf creëren om met bepaalde vragen om te gaan (een behoefte aan ruimte voor ontmoeting, aan hulp bij een klus in huis, aan materiaal om een feest te organiseren…). Ze vormen een krachtige alternatieve manier van economisch handelen die rekening kan houden met de grenzen van mens en planeet.

Deze sprekers vertellen over economische initiatieven die echt het potentieel hebben om de klassieke marktlogica te doorbreken: Eva van Velzen (De Transformisten), Jef Peeters (onderzoeker sociaal werk, CeSO, KU Leuven) en Maïka De Keyzer (historica KU Leuven) en student Andrew Lancaster (UHasselt). Martha Claeys (filosofe UAntwerpen) modereert en nodigt jou uit om mee te praten.

Herbekijk het webinar