Abstract

Burgerschapspraktijken in de context van gedwongen nabijheid in het dagelijkse leven vormen belangrijke momenten van sociaal leren. Daar worden nieuwe en innovatieve manieren ontwikkeld om solidariteit in diverse samenlevingen te voeden. Deze hypothese steunt op de stand van zaken van complementaire wetenschappelijke inzichten uit de sociologie, sociale geografie en ruimtelijke planning, politieke wetenschappen en sociale en culturele pedagogiek.

Op interdisciplinaire wijze gebruikt DieGem de meest recente inzichten over plaats, leren en burgerschap, gericht op het herdenken van solidariteit in diversiteit om een interdisciplinair wetenschappelijk begrip van solidariteit in de context van toenemende culturele diversiteit te ontwikkelen. Tevens zullen de inzichten gebruikt worden om dit interdisciplinaire begrip van solidariteit toe te passen, te toetsen en verder te ontwikkelen in het kader van 36 empirische case studies in de domeinen wonen, werken, leren en vrije tijd.

Op basis van de lessen die we trekken uit deze cases, werken we aan concrete valorisatieproducten voor een brede waaier aan eerstelijns-, tweedelijns- en beleidsorganisaties. Concreet gaat het om een operationeel kader over solidariteit in diversiteit, een training en een handboek om de kritisch-reflexieve competenties van eerstelijnswerkers te versterken; een praktijkenbank met een kritische analyse van de ingezette interventiestrategieën en aanbevelingen voor nieuwe of lopende initiatieven, een toolbox met evaluatiestrategieën om effectiviteit en proceskenmerken van dergelijke interventies te beoordelen.

Dit interdisciplinair onderzoek is een samenwerking tussen Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Universiteit Gent, Hogeschool Gent en Sint-Lucas.

Website

http://www.solidariteitdiversiteit.be/

Contact

Stijn Oosterlynck
promotor-coördinator
stijn.oosterlynck@uantwerpen.be

Nick Schuermans
coördinator van onderzoek
nick.schuermans@uantwerpen.be

Bart Van Bouchaute
onderzoeker
bart.vanbouchaute@uantwerpen.be

Anika Depraetere
onderzoeker
anika.depraetere@uantwerpen.be