Une version française de cette information est disponible sur le site internet de CEESE

UPDATE: In juni 2012 brachten we enkele kleine wijzigingen aan in het finale rapport, onder andere op basis van ingezonden feedback. Een overzicht van de wijzigingen is terug te vinden in de bijlage getiteld 'Erratum'. Daarnaast werd een nieuwe bijlage toegevoegd waarin de validiteit van de variabele over energiearmoede in de SILC geanalyseerd wordt. Deze documenten zijn te downloaden aan de rechterkant van deze pagina.

Energiearmoede is een problematiek die steeds vaker in de aandacht komt, zowel vanuit politiek als uit academisch oogpunt. Zowel in Belgische als in internationale context ondervinden heel wat huishoudens problemen met energievoorziening om hun basisbehoeften te vervullen. Eind 2010 startte OASeS van de Universiteit Antwerpen samen met CEESE van de Université libre de Bruxelles een uitgebreid onderzoeksproject naar energiearmoede. Het finale rapport getiteld Energiearmoede in België kan u hier raadplegen, zowel in het Nederlands als in het Frans.

Inhoudelijk werd in september 2011 de laatste hand gelegd aan dit rapport. Door de snelle evolutie van maatregelen met betrekking tot energie en armoede, zullen sommige vaststellingen en resultaten snel verouderen. In een poging bij te blijven met actuele ontwikkelingen, zullen op regelmatige basis toevoegingen gepubliceerd worden.

Voorts kan u steeds opmerkingen bezorgen. Bij volgende versies proberen we daar rekening mee te houden.

Contact

Bart Delbeke (OASeS – UA): bart.delbeke@uantwerpen.be

Elias Storms (OASeS – UA): elias.storms@uantwerpen.be

Jan Vranken (OASeS – UA): jan.vranken@uantwerpen.be

Sandrine Meyer (CEESE – ULB): sameyer@ulb.ac.be

Abstract

Dit rapport is opgesplitst in vier delen. Het eerste deel geldt als een algemene introductie tot energiearmoede. Daarbij worden conceptuele en operationele definities besproken, oorzaken achterhaald en gevolgen van energiearmoede belicht. De impact van verschillende wetgevende niveaus wordt toegelicht en op basis van cijfermateriaal wordt een beeld geschetst van energiearmoede in België.

In deel twee komen de verschillende federale en gewestelijke maatregelen aan bod. Deze worden geïnventariseerd en geanalyseerd volgens een strikte methodologische benadering. Aanvullend worden zowel algemene als specifieke aanbevelingen voorgesteld.

Het derde deel plaatst de Belgische problematiek in een internationaal perspectief. Een benchmark, in onderaanneming uitgevoerd door IBAM, biedt een synthese van maatregelen in enkele buurlanden, op basis waarvan mogelijke toepassingen in Belgische context gezocht worden. Vervolgens bespreken we enkele toekomstige evoluties en hun mogelijke impact op energiearmoede.

Tot slot worden de verschillende conclusies en aanbevelingen samengevat in het vierde en laatste deel van dit rapport.

Rapport downloaden

Energiearmoede in België (pdf - 2,5 MB)

Erratum juni 2012 (pdf - 200 KB)

Bijlage: Over de SILC variabele (pdf - 170 KB)