Geïntegreerde netwerken in de strijd tegen kinderarmoede

Het INCh-project onderzoekt de manier waarop lokale netwerken ontwikkeld worden in de strijd tegen kinderarmoede in België. Het project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Université de Liège om zo inzichten te verwerven die kunnen bijdragen tot een betere werking van deze lokale netwerken, waarin het bevorderen van het welzijn van gezinnen in armoede een centrale plaats inneemt. Met het oog op deze visie focussen we voornamelijk op netwerkcoördinatie, samenwerkingsverbanden en percepties van gezinnen, lokale beleidsmakers en sociaal werkers.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Belspo en kadert in het BRAIN-project (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks) van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Website: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/integrated-networks-childpoverty/

Of www.inchproject.be

Op 18 mei 2018 vindt de eindconferentie van het INCh-onderzoek plaats in de Kind & Gezin Academy in Brussel. Tijdens deze conferentie worden de resultaten voorgesteld van een vierjarig onderzoek (door UA, UGent & ULg) naar 20 lokale netwerken kinderarmoedebestrijding in België vanuit het perspectief van lokale beleidsmakers, sociaal werkers, coördinatoren en gebruikers. U krijgt tevens de mogelijkheid om in gesprek te gaan met beleidsmakers, praktijkwerkers en het middenveld. Meer informatie volgt later.

Contact

Promotor:
Peter Raeymaeckers
peter.raeymaeckers@uantwerpen.be

Caroline Vermeiren
caroline.vermeiren@uantwerpen.be