Binnen het ESF-project ‘Generalistisch Werkt’ hebben we onderzocht hoe de sterktes van het generalistisch en specialistisch sociaal werk gecombineerd kunnen worden. Terwijl in de sociaal werk literatuur het belang van netwerken tussen specialistische en generalistische organisaties wordt beklemtoond, bewandelden we binnen het ESF-project ‘Generalistisch Werkt’ een andere piste. We voerden namelijk een actieonderzoek waarbij we inzetten op de ontwikkeling en implementatie van een generalistische werkwijze binnen specialistische diensten. Door middel van het actieonderzoek ontwikkelden we een generalistische begeleidingsmethodiek die sociaal werkers van specialistische organisaties ondersteunt bij de begeleiding van cliënten uit kansengroepen. Onderaan deze pagina kan je de bijbehorende documenten downloaden.

Lees de informatiebrochure (pdf - 92 kb)

Generalistisch Werkt - Methodiek

Download de methodiek van Generalistisch Werkt (pdf - 3,55 MB)

Download de basishoudingen (pdf - 768 kb)

Download de instrumentenlijst (pdf - 1,31 MB)

Rapport

Download het wetenschappelijk rapport (pdf - 2,1 MB)

Vormingspakket

Voor vragen over het vormingspakket en over een aanbod ‘train the trainer’, om zelf met ervaringsdeskundigen ‘vorming in dialoog’ aan te bieden, kan je terecht bij info@recht-op.be.

Voor andere vormingsvragen kan je terecht bij Wouter.cox@netwerktegenarmoede.be en info@recht-op.be

Contact

Promotor
Peter Raeymaeckers
peter.raeymaeckers@uantwerpen.be

Dries Dingenen
dries.dingenen@uantwerpen.be

Partners

De Ploeg

De Ploeg, een gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdienst die sinds 1987 actief is in de provincie Antwerpen, is ervan overtuigd dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt. Duurzame tewerkstelling is een belangrijk levensdomein met invloed op ieders functioneren en welzijn. Daarom zet De Ploeg zich in voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Er worden kansen gecreëerd door bruggen te slaan tussen (kandidaat-)werknemers, werkgevers en de ruimere werkomgeving. Hierbij wordt er gewerkt via de methodiek Supported Employment. De Ploeg ondersteunt ondernemingen graag bij hun maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam HR-beleid.

http://www.deploeg.be/

Laura Van Cauwenbergh teamcoach De Ploeg

laura.vancauwenbergh@emino.be

Emino

Vanaf 1 januari 2018 bundelen De Ploeg, De Poort, De Winning Opleiding en Begeleiding, Jobcentrum en Job-Link hun krachten én expertise in emino. Emino wordt voor bedrijven, werknemers en werkzoekenden dé referentie in Vlaanderen en Brussel wat betreft arbeidsbeperking en gezondheidsproblemen in combinatie met werk.

http://www.emino.be/nl

Recht-Op

Recht-Op is een Antwerpse Vereniging waar armen het woord nemen. Samen met mensen die in armoede leven, bestrijden zij armoede en uitsluiting. Recht-Op werkt met een zeer diverse groep mensen in armoede (verschillende leeftijden, gezinssituaties en origines). Doorheen de projecten wordt er ingezet op toegankelijke grondrechten zoals dienstverlening, cultuur en geestelijke gezondheidszorg. Gebruikersparticipatie kan gezien worden als de rode draad doorheen de aanpak van Recht-Op.

http://www.recht-op.be/

Diane Moras coordinator Recht-Op

diane.moras@recht-op.be

Weerwerk

Weerwerk is als maatwerkbedrijf en arbeidszorgwerkvloer in de regio’s Gent, Antwerpen en Roeselare, sterk in het begeleiden van volwassen met een verslavingsgeschiedenis naar een duurzame tewerkstelling. Wie kampt met twijfel, herval en instabiliteit op levensdomeinen, en wie “werk” ziet als een hefboom in de stap naar een gezondere levensstijl, kan er terecht. Weerwerk Activering staat voor persoonlijke ontwikkeling en de perfecte 'match'.

http://www.weerwerk.net/

Jeroen De Man aanmelding en jobcoach Weerwerk Activering

jeroen.de.man@weerwerk.net