Abstract

ImPRovE (Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation) is een Europees FP7 onderzoeksproject gericht op het bevorderen van 'evidence-based' beleid in de domeinen armoede, sociaal beleid en sociale innovatie. Dit project loopt van maart 2012 tot februari 2016 en wordt uitgevoerd door het ImPRovE-consortium en gefinancierd door de Europese Commissie.

ImPRovE vertrekt vanuit twee observaties. Ten eerste zijn we er in Europa sinds de jaren 1990 niet in geslaagd de armoede verder terug te dringen. Ten tweede zijn er verschillende alternatieve, context specifieke strategieën voor armoedebestrijding ontstaan d.w.z. lokale en regionale vormen van sociale innovatie.

Binnen dit project leidt OASeS het onderzoek naar de relatie tussen sociale innovatie, armoedebestrijding en welvaartstaathervorming.

Een uitgebreidere Engelstalige voorstellingstekst is te vinden op http://improve-research.eu/?page_id=5

Website

Dit onderzoek is een internationale samenwerking tussen verschillende onderzoeksinstellingen. Meer informatie is te vinden op www.improve-research.eu.

Contact

Pieter Cools
pieter.cools@uantwerpen.be

Stijn Oosterlynck
stijn.oosterlynck@uantwerpen.be

Gert Verschraegen
gert.verschraegen@uantwerpen.be