Abstract

Europese steden zijn vandaag diverser dan ooit tevoren. Immigratie, socio-economische verschillen, ruimtelijke segregatie en een waaier aan identiteiten en leefstijlen dragen allemaal bij tot deze diversiteit. De uitdagingen voor stedelijke beleidsmakers en instellingen om de noden van Europa’s steeds diverser wordende bevolking te vervullen zijn talrijk en complex.

Het belangrijkste doel van het DIVERCITIES-project is te onderzoeken hoe Europa kan profiteren van deze diversiteit. De belangrijkste hypothese daarbij is dat diversiteit een pluspunt is. Diversiteit kan creativiteit en innovatie bevorderen. Diversiteit kan de plaatselijke en nationale economie stimuleren en Europese steden meer competitief maken.

Stedelijke diversiteit wordt gezien als een troef eerder dan als een probleem. Diversiteit kan een positief effect hebben op sociale cohesie, sociale mobiliteit en de economie. Om dat te bereiken is het echter nodig dat het beleid en de bestuursmodellen op een wijze manier gebruik maken van de mogelijkheden die diversiteit te bieden heeft.

Een Europees onderzoeksteam onder leiding van de Universiteit Utrecht voert een vergelijkende studie uit in 13 Europese steden. In deze vergelijkende context onderzoekt OASeS hoe er met diversiteit omgegaan wordt in Antwerpen.

Voorbeelden waar diversiteit werd ingezet om socio-economische vooruitgang te boeken worden onderzocht. Daarbij wordt ook de rol van het stedelijk beleid en bestuursmaatregelen die sociale en economische vooruitgang stimuleren kritisch geanalyseerd.

Vergelijkend veldwerk, educatieve programma's, cross-evaluatie sessies en een internationale beleidsconferentie zijn de belangrijkste componenten van dit vierjarige project.

DIVERCITIES wordt gefinancierd door de Europese Commissie onder het 7th Framework Programme.

Website

Dit project bestaat uit een internationale samenwerking met verschillende Europese universiteiten. Meer informatie over onderzoek en partners is te vinden op www.urbandivercities.eu

Contact

Arne Saeys
arne.saeys@uantwerpen.be

Stijn Oosterlynck
stijn.oosterlynck@uantwerpen.be

Gert Verschraegen
gert.verschraegen@uantwerpen.be

Danielle Dierckx
danielle.dierckx@uantwerpen.be