Secularization and Universalization: Franz Kafka, Max Brod and Hans-Joachim Schoeps

Drs. David Dessin

Het doel van dit project is de omstandigheden van de 'religieuze' interpretatie van Kafka en de eerste editie van zijn manuscripten te reconstrueren, en de filosofische en literatuurwetenschappelijke vooronderstellingen die daarin een rol spelen ten gronde te analyseren. Zo wil het project tot een beter begrip komen van een van de cruciale fasen in het Kafka-onderzoek.