Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Infoavond voor ouders van startende studenten

Op woensdag 20 oktober en donderdag 21 oktober 2021 organiseert de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie infoavonden voor ouders van startende bachelorstudenten.

  • Handelsingenieur
  • Handelsingenieur in de beleidsinformatica
  • Sociaal-economische wetenschappen
  • TEW: bedrijfskunde
  • TEW: economisch beleid

Wij voorzien een interessant programma waarbij alle vragen en/of bezorgdheden waarmee u als ouder nog zou zitten, worden besproken. Bovendien kan u kennismaken met de ouders van de medestudenten van uw zoon/dochter en met de docenten van de UAntwerpen.

Het programma is op beide avonden identiek. Op voorhand inschrijven is verplicht.

Sfeerbeelden editie 2019

De infoavond gaat door in de Aula Rector Dhanis (Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen). Het lokaal is rolstoeltoegankelijk.

Op voorhand inschrijven is verplicht.

Programma editie 2021

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Vanaf 19.30 u: Aanmelden aan Aula Rector Dhanis (Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen).

20 u: Verwelkoming en voorstelling Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie - door decaan Koen Vandenbempt

20.15 u: Studie-informatie, examens en deliberatieregels en supporteren voor je student - door professor Nathalie Dens en professor Ann Jorissen.

21.05 u: Vragenronde

Einde voorzien om 21.30 u.