Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Inschrijven

Een stappenplan

Met deze handleiding willen we je wegwijs maken in de verschillende stappen die je moet doorlopen om je inschrijving aan UAntwerpen FBE correct te laten verlopen.

Stap 1: Ga na of je een toelating tot inschrijving van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie nodig hebt.

In bepaalde gevallen is een toelating tot inschrijving van de Faculteit BE vereist alvorens je je kan aanmelden voor inschrijving bij de Centrale Studentenadministratie. Zonder deze toelating kan je je niet inschrijven en kan je dus ook geen studentenkaart bekomen, worden je inloggegevens niet ge(her)activeerd en kan je je studieprogramma niet samenstellen. Deze toelating is vereist in volgende gevallen:

 • Herinschrijving onder studievoortgangsbewaking.
  Je kan je niet ongelimiteerd (her)inschrijven aan de UAntwerpen. Elke faculteit hanteert hetzelfde systeem van studievoortgangsbewaking. Voor studenten onder diplomacontract worden maatregelen opgelegd wanneer binnen één academiejaar niet minstens 60% van de studiepunten van het studieprogramma werden verworven. Voor studenten onder credit- en/of examencontract worden maatregelen opgelegd wanneer tweemaal voor een opleidingsonderdeel werd ingeschreven zonder dat hiervoor een creditbewijs werd behaald.
   
 • (Her)inschrijving bij ontoereikend leerkrediet.
  Zolang je beschikt over minstens 60 studiepunten leerkrediet hoef je je over dit aspect alvast geen zorgen te maken bij een volgende inschrijving in een bachelor of initiële masteropleiding. Zolang je aan de andere toelatingsvoorwaarden voldoet, kan je inschrijven. Ben je toch op het punt gekomen dat je onvoldoende leerkrediet hebt, dan kan je niet meer inschrijven aan de Universiteit Antwerpen.  Zorg er dus steeds voor dat het zover niet komt en raadpleeg tijdig je studentenportaal. Meer informatie daarover vind je door hier te klikken.
   
 • Inschrijving in een schakel- of voorbereidingsprogramma
  Voor de opleidingen cultuurmanagement, master maritiem en logistiek management, master organisatie en management, meertalige professionele communicatie.
 • Inschrijving met een creditcontract
  Je schrijft je in voor opleidingsonderdelen zonder de bedoeling een bachelor of masterdiploma te behalen.
 • Inschrijving met een examencontract-credit
  Je schrijft je enkel in voor het examen, maar volgt geen lessen.
   
 • Inschrijving met een examencontract-diploma
  Je volgt geen lessen, je schrijft je enkel in voor het examen met de bedoeling een diploma te behalen.
   
 • Studenten met een buitenlandse vooropleiding (secundair of hoger onderwijs)

Stap 2: Inschrijven als student aan de Universiteit Antwerpen

 • Nieuwe student: je was tijdens het vorige academiejaar niet ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen.

Alle info op de centrale inschrijvingspagina's.

 • Actieve student (herinschrijving): je was tijdens het vorige academiejaar ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen:

Voor het nieuwe academiejaar kan je je online inschrijven via je SisA selfservice.

 • Inschrijven voor het tweede semester is mogelijk tijdens de inschrijvingsperiodes voor het tweede semester

Alle info op de centrale inschrijvingspagina's.

Stap 3: Je wil vrijstellingen verwerven voor opleidingsonderdelen die je elders reeds met succes hebt afgelegd.

Heb je elders een opleiding in het hoger onderwijs gevolgd, creditbewijzen verzameld of bekwaamheidsbewijzen verworven, dan kom je in aanmerking voor het aanvragen van vrijstellingen.

Studenten ingeschreven voor 8 oktober kunnen tot uiterlijk 8 oktober vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen van het eerste en het tweede semester. De aanvragen zullen door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie behandeld worden uiterlijk 31 oktober.

Studenten die na 8 oktober inschrijven kunnen enkel vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester en dit tot uiterlijk 14 februari. De aanvragen zullen uiterlijk 28 februari behandeld worden.

Het indienen van je aanvraag gebeurt via het formulier aanvraag vrijstellingen, aangevuld met een aantal bijlagen. De Commissie Bijzondere Inschrijvingen behandelt enkel geldige (tijdig ingediende en volledige) aanvraagdossiers.

Wacht niet tot je vrijstellingen goedgekeurd werden om je studieprogramma elektronisch te registreren. Als de faculteit je vrijstellingen toekent, zal de onderwijsadministratie FBE je studieprogramma manueel aanpassen.

Stap 4: Stel je studieprogramma samen

Je studieprogramma omvat de opleidingsonderdelen die je effectief zal volgen tijdens één academiejaar.

Je studieprogramma voor het hele academiejaar (eerste én tweede semester!) dient uiterlijk 7 oktober ingediend te zijn. 

In deze video wordt stap voor stap uitgelegd hoe je je studieprogramma samenstelt.​

Na 7 oktober kan je enkel nog opleidingsonderdelen van het tweede semester wijzigen in je studieprogramma. Dat kan via dit formulier

Je bent zélf verantwoordelijk voor het samenstellen van je studieprogramma. Volg strikt de instructies in de facultaire richtlijnen, die kan je terugvinden in het studentenportaal.

Stap 5: Heb je nog vragen?

Heb je na het doornemen van deze informatie nog vragen, kijk dan eerst op de Helpdesk. Indien je toch nog een onbeantwoorde vraag zou hebben, kan je deze ook via de Helpdesk stellen. Een medewerker van de onderwijsadministratie FBE zal zo snel mogelijk jouw vraag beantwoorden.

Dossiers voor vrijstellingen, creditcontracten of facultaire toelatingen dienen verstuurd te worden aan de Commissie Bijzondere Inschrijvingen via de online formulieren die je op onze site kan terugvinden.

Ondervind je moeilijkheden met het samenstellen van je studieprogramma? Op 20 september 2023 organiseren we een infosessie waarin we je stap voor stap uitleggen hoe je je studieprogramma kan samenstellen. Meer informatie daarover vind je in de Blackboard-leeromgeving.

Daarnaast kan je ook elke werkdag tussen 9u en 13u terecht aan de balie van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (S.A.003).