Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Inschrijven

Een stappenplan

Met deze handleiding willen we je wegwijs maken in de verschillende stappen die je moet doorlopen om je inschrijving aan UAntwerpen FBE correct te laten verlopen.

Stap 1: Ga na of je een toelating tot inschrijving van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie nodig hebt.

In bepaalde gevallen is een toelating tot inschrijving van de Faculteit BE vereist alvorens je je kan aanmelden voor inschrijving bij de Centrale Studentenadministratie. Zonder deze toelating kan je je niet inschrijven en kan je dus ook geen studentenkaart bekomen, worden je inloggegevens niet ge(her)activeerd en kan je je studieprogramma niet samenstellen. Deze toelating is vereist in volgende gevallen:

 • Herinschrijving onder studievoortgangsbewaking.
  Je kan je niet ongelimiteerd (her)inschrijven aan de UAntwerpen. Elke faculteit hanteert hetzelfde systeem van studievoortgangsbewaking. Voor studenten onder diplomacontract worden maatregelen opgelegd wanneer binnen één academiejaar niet minstens 60% van de studiepunten van het studieprogramma werden verworven. Voor studenten onder credit- en/of examencontract worden maatregelen opgelegd wanneer tweemaal voor een opleidingsonderdeel werd ingeschreven zonder dat hiervoor een creditbewijs werd behaald.
   
 • (Her)inschrijving bij ontoereikend leerkrediet.
  Zolang je beschikt over minstens 60 studiepunten leerkrediet hoef je je over dit aspect alvast geen zorgen te maken bij een volgende inschrijving in een bachelor of initiële masteropleiding. Zolang je aan de andere toelatingsvoorwaarden voldoet, kan je inschrijven. Ben je toch op het punt gekomen dat je onvoldoende leerkrediet hebt, dan kan je niet meer inschrijven aan de Universiteit Antwerpen.  Zorg er dus steeds voor dat het zover niet komt en raadpleeg tijdig je studentenportaal. Meer informatie daarover vind je door hier te klikken.
   
 • Inschrijving in een schakel- of voorbereidingsprogramma
  Voor de opleidingen cultuurmanagement, master maritiem en logistiek management, master organisatie en management, meertalige professionele communicatie.
 • Inschrijving met een creditcontract
  Je schrijft je in voor opleidingsonderdelen zonder de bedoeling een bachelor of masterdiploma te behalen.
 • Inschrijving met een examencontract-credit
  Je schrijft je enkel in voor het examen, maar volgt geen lessen.
   
 • Inschrijving met een examencontract-diploma
  Je volgt geen lessen, je schrijft je enkel in voor het examen met de bedoeling een diploma te behalen.
   
 • Studenten met een buitenlandse vooropleiding (secundair of hoger onderwijs)
   
 • Combinatie van studieprogramma’s (combinatie van bachelor en master; of combinatie van schakel/voorbereidingsprogramma en master, een combinatie tussen verschillende faculteiten).
  Je kan onder bepaalde voorwaarden een schakel- of voorbereidingsprogramma en een master combineren. Voor meer informatie over het combineren van programma’s verwijzen we naar de Facultaire richtlijnen. Die kan je terugvinden op Blackboard > Faculteit BE.

Stap 2: Inschrijven als student aan de Universiteit Antwerpen

 • Nieuwe student: je was tijdens het vorige academiejaar niet ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen.

Alle info op de centrale inschrijvingspagina's.

 • Actieve student (herinschrijving): je was tijdens het vorige academiejaar ingeschreven aan de Universiteit Antwerpen:

Voor het nieuwe academiejaar kan je je online inschrijven via je SisA selfservice.

 • Inschrijven voor het tweede semester is mogelijk tijdens de inschrijvingsperiodes voor het tweede semester

Alle info op de centrale inschrijvingspagina's.

Stap 3: Je wil vrijstellingen verwerven voor opleidingsonderdelen die je elders reeds met succes hebt afgelegd.

Heb je elders een opleiding in het hoger onderwijs gevolgd, creditbewijzen verzameld of bekwaamheidsbewijzen verworven, dan kom je in aanmerking voor het aanvragen van vrijstellingen.

Studenten ingeschreven voor 8 oktober kunnen tot uiterlijk 8 oktober vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen van het eerste en het tweede semester. De aanvragen zullen door de Commissie Bijzondere Inschrijvingen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie behandeld worden uiterlijk 31 oktober.

Studenten die na 8 oktober inschrijven kunnen enkel vrijstellingen aanvragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester en dit tot uiterlijk 14 februari. De aanvragen zullen uiterlijk 28 februari behandeld worden.

Het indienen van je aanvraag gebeurt via het formulier aanvraag vrijstellingen, aangevuld met een aantal bijlagen. De Commissie Bijzondere Inschrijvingen behandelt enkel geldige (tijdig ingediende en volledige) aanvraagdossiers.

Wacht niet tot je vrijstellingen goedgekeurd werden om je studieprogramma elektronisch te registreren. Als de faculteit je vrijstellingen toekent, zal de onderwijsadministratie FBE je studieprogramma manueel aanpassen.

Stap 4: Lees aandachtig de facultaire richtlijnen

De Faculteit BE heeft een aantal bindende facultaire richtlijnen (Die kan je terugvinden op Blackboard > Faculteit BE), conform het onderwijs- en examenreglement, geformuleerd die je moet volgen om je studieprogramma correct samen te stellen. Lees ze grondig! Indien blijkt dat je de facultaire richtlijnen niet hebt gevolgd bij de registratie van je studieprogramma kan de faculteit tijdens het academiejaar aanpassingen aan je studieprogramma doorvoeren.

Stap 5: Samenstellen van je studieprogramma

Je studieprogramma omvat de opleidingsonderdelen die je effectief zal volgen tijdens één academiejaar.

Je studieprogramma voor het hele academiejaar (eerste én tweede semester!) dient uiterlijk 8 oktober ingediend te zijn. Wijzigingen aan je studieprogramma in het eerste semester zijn mogelijk tot uiterlijk de deadline van het samenstellen van je studieprogramma (1 oktober).

In deze video legt studente Miek uit hoe je als eerstejaarsstudent je studieprogramma samenstelt.

Na 8 oktober kan je enkel nog opleidingsonderdelen van het tweede semester wijzigen in je studieprogramma. Wijzigen van opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen is dan niet meer mogelijk. De mogelijkheid tot wijzigingen van je studieprogramma in het tweede semester is verbonden aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden vind je in het formulier aanvraag wijziging studieprogramma. Studenten die aan deze voorwaarden voldoen dienen via dit formulier uiterlijk 14 februari een aanvraag in bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen.

Studenten die zich enkel inschrijven voor het tweede semester kunnen hun studieprogramma wijzigen tot uiterlijk de deadline van het samenstellen van je studieprogramma voor het tweede semester.

Je bent zélf verantwoordelijk voor het samenstellen van je studieprogramma. Volg strikt de instructies in de facultaire richtlijnen, die kan je terugvinden op Blackboard > Faculteit BE.

Indien je na het lezen van de facultaire richtlijnen nog vragen hebt, kan je aansluiten bij een informatiesessie over het samenstellen van je studieprogramma (in de facultaire richtlijnen vind je de data waarop deze sessies zullen plaatsvinden).

Voor studenten die op Erasmus of buitenlandse uitwisseling gaan, geldt er een specifieke regeling wat betreft het studieprogramma. 

Je studieprogramma registreer je elektronisch, na inloggen, via je SisA-selfservice. Gebruik de inlognaam en het paswoord dat je kreeg bij inschrijving of het door jezelf reeds gewijzigde paswoord.

Je kiest voor een modeltraject of een geïndividualiseerd traject en je stelt je studieprogramma samen.

 • Modeltraject

Een bacheloropleiding omvat in totaal 180 studiepunten (sp) en duurt drie jaar. Ze is opgedeeld in 3 modeltrajecten die elk 60 sp tellen. Alle modeltrajecten vind je op deze webpagina van de Faculteit BE. Tenzij er bijzondere redenen zijn om van het modeltraject af te wijken, raden we je aan te kiezen voor een modeltraject.

 • Geïndividualiseerd traject (GT)

Elk studieprogramma dat afwijkt van een modeltraject, wordt beschouwd als een geïndividualiseerd traject (GT). Je stelt dan zelf je studieprogramma in SisA samen. Dit traject bestaat minimaal uit 3 sp en maximaal uit 66 sp. Als je kiest voor een GT, besteed dan voldoende aandacht aan de samenstelling ervan. Let op de inschrijvingsvereisten voor de opleidingsonderdelen (of de volgtijdelijkheid, deze bepalen dat je een bepaald opleidingsonderdeel pas kan volgen wanneer je geslaagd bent voor het basisvak) en de haalbaarheid in je persoonlijk collegerooster (de lesuren van de gekozen opleidingsonderdelen mogen elkaar niet overlappen).

Heb je in het voorgaande academiejaar geen 60% van je studieprogramma behaald, dan kom je in studievoortgangsbewaking en wordt je studieprogramma beperkt tot maximaal 45 sp (of minder indien je niet over voldoende leerkrediet beschikt). Je geïndividualiseerd traject bestaat in elk geval uit de opleidingsonderdelen waarvoor je een tekort hebt behaald en/of de opleidingsonderdelen die je bijkomend wenst op te nemen.

 • Commissie Bijzondere Inschrijvingen (CBI)

De CBI kan op basis van bepaalde criteria afwijken van de algemene regels die in de facultaire richtlijnen bepaald werden m.b.t. volgtijdelijkheid, maximum aantal studiepunten, combinatie Ba en Ma, …. Studenten die in aanmerking denken te komen voor een uitzondering die voor de deadline een aanvraag in bij de CBI via het daartoe voorziene document. Je vindt het formulier terug op onze website bij het onderdeel 'Flexibel studeren'.

Stap 6: Registratie van je studieprogramma in SisA

Vanaf 16 juli kan je de opleidingsonderdelen die je zal opnemen in je studieprogramma registeren in SisA via de SisA-selfservice. Je studieprogramma registeren kan je enkel door in te loggen met je gebruikersnaam en het paswoord dat je van de centrale studentenadministratie hebt gekregen. De uiterste datum voor het registeren van je studieprogramma is 8 oktober.

 • Registratie studieprogramma volgens ‘Modeltraject’

De gemakkelijkste weg om je programma samen te stellen is 'volgens modeltraject'. Klik hiervoor op Selfservice > Studieprogramma > Inschrijven > (Zoek naar opleidingsonderdelen in) Modeltraject. Om na te gaan of wat je kiest, ook effectief is toegestaan, kan je je statusrapport per opleidingsonderdeel bekijken. In stap 3 van je inschrijving, krijg je dit statusrapport te zien. Vergeet je studieprogramma niet te bevestigen via de knop 'Inschrijving voltooien'.

 • Registratie studieprogramma volgens ‘Geïndividualiseerd traject’

Ook wanneer je voor een geïndividualiseerd traject kiest, is de gemakkelijkste weg om je studieprogramma te registreren in SisA de weg  'volgens modeltraject'. Klik hiervoor op Selfservice > Inschrijven > Mijn planning > Plannen volgens modeltraject. Je kiest verplicht alle niet-delibereerbare tekorten uit vorige academiejaren (indien het gaat om verplichte opleidingsonderdelen) of vervangt ze (indien het gaat om keuzeopleidingsonderdelen) door andere keuzeopleidingsonderdelen. Delibereerbare tekorten (min. 8/20 in de bachelor en min. 9/20 in de master) tot maximaal 12 sp. in een bacheloropleiding en 6 sp. in een schakel-, voorbereidingsprogramma of master moeten niet heropgenomen worden.

Vervolgens vul je je studieprogramma aan met opleidingsonderdelen uit het modeltraject van het volgende bachelorjaar. Hou rekening met de volgtijdelijkheid van opleidingsonderdelen, de instructies in de studiegids van je opleiding en je maximum aantal toegelaten studiepunten. Daarna controleer je in je persoonlijk collegerooster de haalbaarheid van het samengestelde studieprogramma. Met de 'controle'-knop kan je nagaan of wat je kiest, ook effectief is toegestaan. Vergeet je studieprogramma niet te bevestigen via de knop 'Inschrijving voltooien'.

Wie zich binnen één opleiding – bij de combinatie van een bachelor- en een masteropleiding heb je de goedkeuring van de CBI nodig - houdt aan het maximaal aantal studiepunten (60/66stp) en aan de volgtijdelijkheidsregels, kan het gekozen studietraject volledig zelf in SisA registeren. Wie afwijkt van deze regels en via het daartoe voorziene formulier een uitzondering aanvroeg via de CBI, registreert, in afwachting van de beslissing van de CBI, zelf reeds in SisA in de mate van het mogelijk het gekozen studieprogramma. Na de beslissing van de CBI, zal het studieprogramma worden vervolledigd door de onderwijsadministratie van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.

Heb je bij het registeren van je studieprogramma in SisA vragen over de werking van SisA, dan contacteer je in eerste instantie de helpdesk van de centrale onderwijsadministratie.

Stap 7: Heb je nog vragen?

Heb je na het doornemen van deze informatie nog vragen, kijk dan eerst op de Helpdesk. Indien je toch nog een onbeantwoorde vraag zou hebben, kan je deze ook via de Helpdesk stellen. Een medewerker van de onderwijsadministratie FBE zal zo snel mogelijk uw vraag beantwoorden.

Dossiers voor vrijstellingen, creditcontracten of facultaire toelatingen dienen verstuurd te worden aan de Commissie Bijzondere Inschrijvingen via de online formulieren die je op onze site kan terugvinden.