Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Flexibel studeren

aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Niet iedereen start een universitaire opleiding volgens de vaakst gevolgde weg, nl. in het eerste jaar van een bacheloropleiding. Veel studenten hebben al een eerdere opleiding achter de rug en kunnen genieten van studieduurverkorting. Andere studenten willen werken en studeren combineren en zoeken hoe dit het best valt te organiseren. We bieden een overzicht van de mogelijkheden die de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie op dat vlak biedt.

Je behaalde een professioneel bachelordiploma

Behaalde je al een professioneel bachelordiploma, dan kom je in aanmerking voor een bachelor met studieduurverkorting (je volgt dan een aangepast programma van 120 studiepunten) voor de volgende opleidingen:

Indien je een bachelor met studieduurverkorting wil volgen, dan moet je dit aanvragen via het bijhorende formulier.

Behaalde je een professioneel bachelordiploma in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde of uit de lijst opleidingen die vermeld worden bij de toelatingsvoorwaarden, dan kom je ook in aanmerking voor een schakelprogramma voor cultuurmanagementorganisatie en managementmaritiem en logistiek management of meertalige professionele communicatie behoort tot de mogelijkheden.

Je behaalde een academisch bachelor- of masterdiploma

Studenten die eerder al een academisch diploma behaalden (bachelor en/of master) kunnen een voorbereidingsprogramma volgen voor volgende opleidingen:

Behalve een voorbereidingsprogramma, kan je ook een bachelor met studieduurverkorting (je volgt dan een aangepast programma van 120 studiepunten) aanvatten voor de volgende opleidingen:

Indien je een bachelor met studieduurverkorting wil volgen, dan moet je dit aanvragen via het bijhorende formulier.

Je behaalde een diploma in Nederland

Studenten die al een diploma in het hoger onderwijs in Nederland hebben behaald en niet voldoen aan de rechtstreekse inschrijvingsvoorwaarden voor een bepaalde opleiding, moeten een bijkomend formulier invullen om toelating te vragen voor een opleiding aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie.

Hier vind je meer informatie voor studenten uit Nederland.

Je wil vrijstellingen bekomen

Studenten die menen dat ze voor bepaalde opleidingsonderdelen een vrijstelling kunnen bekomen op basis van behaalde credits, kunnen een aanvraag doen bij de Commissie Bijzondere Inschrijvingen. Je moet een dossier indienen waarin je voor alle opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling wil bekomen, argumenten en bewijsstukken aanlevert op basis waarvan de faculteit moet oordelen of je al dan niet in aanmerking komt voor een vrijstelling. Alle informatie over de nodige informatie en bewijsstukken vind je in onderstaande formulier.

Aanvraagformulier vrijstellingen

Je wil een creditcontract of een examencontract aanvragen

Via een creditcontract behaal je creditbewijzen voor één of meerdere individuele opleidingsonderdelen, waarbij je deelneemt aan de onderwijsactiviteiten en de examens.Een examencontract-credit heeft hetzelfde doel, maar je kan enkel deelnemen aan de examens, niet aan de onderwijsactiviteiten.Bij een examencontract-diploma is het de bedoeling om een diploma te behalen door enkel deel te nemen aan de examens en niet aan de onderwijsactiviteiten.Voor elke contractvorm is voorzien dat de studenten toegang hebben tot de elektronische leeromgeving Blackboard. Aanvragen voor een creditcontract of een examencontract lopen via de Commissie Bijzondere Inschrijvingen. Alle informatie daarover is terug te vinden in het onderstaande formulier.

Aanvraagformulier creditcontract / examencontract-diploma / examencontract-credit

Je wil les volgen in avondonderwijs en/of als werkstudent

De Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie biedt enkel een werkstudententraject aan voor de opleiding Sociaal-economische wetenschappen. Voor de andere programma's, kan je, wanneer je werken en studeren wil combineren, eventueel gebruik maken van credit- of examencontracten. Je kan ook de studielast spreiden over meerdere academiejaren, door minder dan 60 studiepunten per jaar op te nemen in je studieprogramma.

Meer informatie over werken en studeren, krijg je bij het Centrum WeSt (Werken en Studeren) van de Universiteit Antwerpen.

Je wil een uitzondering op de standaard inschrijvingsvoorwaarden