Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Het startpakket

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Voor wie geldt het startpakket?

In juli 2022 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed inzake het bevorderen van studie-efficiëntie in het hoger onderwijs. De implementatie gaat in vanaf 2023-2024 en houdt o.a. de invoering van het startpakket in.

 Zo krijgt iedere student die zich vanaf 2023-2024 inschrijft in een nieuwe bacheloropleiding een startpakket. Dit pakket moet na twee academiejaren zijn afgewerkt. Als dat niet het geval is, mag de student zijn/haar studie niet verderzetten in die opleiding of in een hieraan verwante opleiding.

 Studenten die eerder waren ingeschreven voor een bacheloropleiding en dezelfde opleiding verderzetten in 2023-2024, vallen niet onder deze regeling.

Studenten van schakel-, voorbereidings- en masterprogramma’s vallen niet onder de regeling van het startpakket.

Wat verstaan we onder een startpakket?

Het standaard startpakket bestaat uit de eerste 60 studiepunten van het modeltraject van de eerste bachelor.

 In de onderstaande gevallen kan een uitzondering worden gevraagd vóór 14 oktober 2023 via een formulier:

  • Studenten met toegekende bijzondere faciliteiten kunnen aanspraak maken op een deeltijds startpakket.
  • Studenten in een bijzondere individuele situatie kunnen aanspraak maken op een individueel aangepast startpakket. Het individueel aangepast startpakket zal slechts in zeer uitzonderlijke situaties worden toegekend.
  • Studenten die reeds een bachelordiploma behaalden en starten in een bachelor met studieduurverkorting krijgen een beperkt startpakket.
  • Studenten die vanuit een vorige opleiding starten met vrijstellingen van opleidingsonderdelen die deel uitmaken van het standaard startpakket, mogen hun studieprogramma aanvullen met opleidingsonderdelen van tweede bachelor. Zij kunnen een individueel aangepast startpakket aanvragen.

In geval van vragen, neem dan contact op via de Helpdesk FBE.