Infoavond voor ouders van startende studenten

Op donderdag 24 oktober 2019 organiseert de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie een info-avond voor ouders van startende studenten. Alle ouders van de nieuwe eerstejaarsstudenten (handelsingenieur, handelsingenieur in de beleidsinformatica, sociaal-economisiche wetenschappen en toegepaste economische wetenschappen) zijn van harte welkom op onze stadscampus. Wij voorzien een interessant programma waarbij alle vragen en/of bezorgdheden waarmee u als ouder nog zou zitten, worden besproken. Bovendien kan u kennismaken met de ouders van de medestudenten van uw zoon/dochter en met de docenten van de UAntwerpen. 

Programma editie 2019:

Onder voorbehoud van wijzigingen.

Vanaf 19u: Aanmelden aan ingang Prinsstraat (Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen), vandaar wordt u geleid naar lokaal R.001.
Als u de weg op de stadscampus kent, kunt u ook rechtstreeks naar lokaal R.001 gaan, via de ingang Lange Winkelstraat.

19.30u: Verwelkoming en voorstelling Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie - door decaan Koen Vandenbempt

19.45u: Studie-informatie, Examens en deliberatieregels en Supporteren voor je student - door professor Ann Jorissenprofessor Eddy Laveren en studietrajectbegeleider Nora El Ouadi

20.45u: Vragenronde

21u: Informele drink (met verdere mogelijkheid om vragen te stellen aan UAntwerpen-personeel) - met professoren, assistenten, studietrajectbegeleiders en masterstudenten.

Einde voorzien om 21.45u.