Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

IJkingstoets farmaceutische wetenschappen

Deelnemen aan de ijkingstoets

Als kandidaat-student farmaceutische wetenschappen ben je verplicht om deel te nemen aan een ijkingstoets. De ijkingstoets voor farmaceutische wetenschappen vindt plaats tijdens de zomer. Je ontvangt daarna een attest/bewijs van deelname. Een week na de test ontvang je een feedbackmail met de uitslag van de test en kan je je inschrijven voor de opleiding. Je deelname is slechts één jaar geldig, dus voor het eerstvolgende academiejaar. Ben je niet geslaagd voor de ijkingstoets, dan mag je wel inschrijven maar moet je de verplichte remediëring volgen.

Verplichte remediëring

Voor de opleiding farmaceutische wetenschappen heb je de keuze om de remediëring online of on campus te volgen. Je volgt een pakket wiskunde en/of chemie, afhankelijk van het onderdeel van de ijkingstoets waarvoor je niet slaagde. De online remediëring kan je voor of na de start van het academiejaar volgen. De remediëring on campus kan je enkel vóór de start van het academiejaar volgen via het Overbruggingsonderwijs. Je krijgt daarover meer informatie in de feedbackmail met je resultaat van de ijkingstoets.

Ook als geslaagd bent voor de ijkingstoets mag je vrijblijvend aan de remediëring on campus deelnemen.

Inschrijven voor de opleiding

Je kan je inschrijven aan de UAntwerpen bij de Centrale Studentenadministratie van zodra je de feedbackmail hebt ontvangen (ca. 1 week na de test) en op voorwaarde dat:

 • je een attest/bewijs van deelname voor de ijkingstoets farmaceutische wetenschappen of een andere officieel georganiseerde ijkingstoets kan voorleggen;
 • je naam wordt teruggevonden op de lijst van de deelnemers aangeleverd door de administratie van de ijkingstoets.

Vrijstelling van deelname aan de ijkingstoets

In een beperkt aantal gevallen kan je inschrijven zonder de ijkingstoets farmaceutische wetenschappen of een andere officieel georganiseerde ijkingstoets te hebben afgelegd, nadat je een uitzondering hebt aangevraagd. Opgelet: een vrijstelling van deelname aan de ijkingstoets betekent niet dat je automatisch vrijgesteld bent van verplichte remediëring.

Standaarduitzondering

Je kan een standaarduitzondering verkrijgen voor de verplichte deelname aan de ijkingstoets bij:

 • deelname aan het toelatingsexamen tandarts, arts of dierenarts;
 • deelname aan het toelatingsexamen van de Franse gemeenschap voor de opleiding diergeneeskunde of burgerlijk ingenieur;
 • deelname aan de toelatingsproef van de Koninklijke Militaire School;
 • deelname aan een ijkingstoets voor 2023;
 • behalen van 60 studiepunten in een academische bachelor in België

Het document om in aanmerking te komen voor de standaarduitzondering op deelname aan de ijkingstoets moet je opladen in je online aanmelding (zie www.uantwerpen.be/nieuwe-inschrijving​). Indien het resultaat van het examen, de toets of de proef relevant kan zijn voor een standaarduitzondering op de remediëring (zie verder) dient deze informatie op het document aanwezig te zijn.

Bijzondere aanvraagprocedure

Indien je niet hebt deelgenomen aan de ijkingstoets of een andere toets zoals vermeld in de standaarduitzonderingen, kan je enkel via de bijzondere aanvraagprocedure een uitzondering proberen te verkrijgen.

Aanvraag

Voor het aanvragen van een standaarduitzondering of het indienen van een bijzondere aanvraag tot toelating stuur je een mail naar de Uitzonderingscommissie met volgende gegevens:

 • naam en voornaam;
 • rijksregisternummer (of extra identificatiegegevens voor buitenlanders, zoals geboorteplaats en geboortedatum);
 • opleiding waarvoor je uitzondering op ijkingstoets aanvraagt;
 • motivatie voor je aanvraag (andere test zoals vermeld bij standaarduitzonderingen of motivatie voor aanvraag tot uitzonderlijke toelating);
 • ondersteunende documenten voor je aanvraag (bijv. bewijs van deelname aan een andere test; opleidingsonderdelen van een andere opleiding hoger onderwijs met component wiskunde, natuurkunde of chemie waarvoor geslaagd).

Op basis van deze gegevens wordt je aanvraag al dan niet goedgekeurd. Bij goedkeuring ontvang je een document voor uitzonderlijke inschrijving voor de opleiding zonder deelname aan de ijkingstoets; bij afkeuring kan je niet inschrijven.

Inschrijving

Je kan je inschrijven aan de UAntwerpen bij de Centrale Studentenadministratie na het verkrijgen van een uitzondering indien:

 • je een document voor uitzonderlijke inschrijving voor de opleiding zonder deelname aan de ijkingstoets kan voorleggen;
 • je naam wordt teruggevonden op de lijst van toelating door uitzondering.

Vrijstelling voor de verplichte remediëring

In een beperkt aantal gevallen kan je vrijgesteld worden van de verplichte remediëring zonder dat je deelgenomen hebt aan de ijkingstoets farmaceutische wetenschappen. 

Standaarduitzondering

Je krijgt een uitzondering op verplichte remediëring indien je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • deelname aan de verplichte remediëring bij dezelfde opleiding aan een andere Vlaamse universiteit;
 • geslaagd voor de onderdelen chemie en wiskunde van een (gedeeltelijk) compatibele toets of toelatingsexamen. 

Om een standaarduitzondering te bekomen, moet je bewijs van je scores op de (gedeeltelijk) compatibele toetsen bezorgen aan de uitzonderingscommissies per mail. Enkel de onderdelen chemie en/of wiskunde waarvoor je geslaagd was, kunnen in aanmerking genomen worden voor uitzondering op deelname aan remediëring. De standaarduitzonderingen voor (gedeeltelijk) compatibele toetsen worden dan automatisch geregistreerd na inschrijving voor je opleiding. Deze informatie zal ook verschijnen in je SisA (Studenten Informatie Systeem Antwerpen).

Heb je de remediëring gevolgd aan een andere universiteit, dan moet je hiervoor een bewijs aanleveren via de uitzonderingscommissie per mail.

Compatibele toetsen 

Deze toetsen geven volledige vrijstelling van verplichte remediëring:

 • Biochemie en biotechnologie
 • Biologie
 • Biomedische wetenschappen
 • Biowetenschappen
 • Bio-industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)
 • Chemie
 • Geografie
 • Geologie
 • Toelatingsexamen (tand)arts, dierenarts
Gedeeltelijk compatibele toetsen

Indien geslaagd geven deze toetsen enkel vrijstelling van verplichte remediëring op het onderdeel wiskunde, je moet dus nog wel deelnemen aan de remediëring voor chemie.

 • Bio-ingenieurswetenschappen
 • ​​(Toegepaste/Sociaal-) Economische wetenschappen
 • Engineering technology
 • Fysica (en sterrenkunde)
 • Handelsingenieur (in de beleidsinformatica)
 • Industriële wetenschappen (industrieel ingenieur)
 • Informatica
 • Ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur)
 • Ingenieurswetenschappen architectuur (burgerlijk ingenieur-architect)
 • Logopedische en audiologische wetenschappen
 • Wiskunde
 • Toelatingsproef van de Koninklijke Militaire School
 • Toelatingsexamen van de Franstalige gemeenschap voor de opleiding burgerlijk ingenieur

Bijzondere aanvraagprocedure

Indien je niet hebt deelgenomen aan de ijkingstoets of een andere toets zoals vermeld in de standaarduitzonderingen, kan je enkel via de bijzondere aanvraagprocedure een uitzondering voor verplichte remediëring proberen te verkrijgen.

Aanvraag

Voor het aanvragen van een standaarduitzondering of het indienen van een bijzondere aanvraag tot toelating stuur je een mail naar de Uitzonderingscommissie met volgende gegevens:

 • naam en voornaam;
 • rijksregisternummer (of extra identificatiegegevens voor buitenlanders, zoals geboorteplaats en geboortedatum);
 • opleiding waarvoor je uitzondering op ijkingstoets aanvraagt;
 • motivatie voor je aanvraag (andere test zoals vermeld bij standaarduitzonderingen of motivatie voor aanvraag tot uitzonderlijke toelating);
 • ondersteunende documenten voor je aanvraag (bijv. bewijs van deelname aan een andere test; opleidingsonderdelen van een andere opleiding hoger onderwijs met component wiskunde, natuurkunde of chemie waarvoor geslaagd).

Op basis van deze gegevens wordt je aanvraag al dan niet goedgekeurd. Bij goedkeuring ontvang je een document voor uitzonderlijke vrijstelling van de verplichte remediêring; bij afkeuring moet je deelnemen aan de verplichte remediëring.

Beroep aantekenen

Beroep aantekenen tegen het niet verkrijgen van een uitzondering op de verplichte deelname aan een ijkingstoets, of tegen het niet verkrijgen van een vrijstelling van de verplichte remediëring, kan binnen de vier kalenderdagen na kennisgeving van de beslissing door het indienen van een verzoek tot heroverweging via beroepen@vlir.be. 

Meer informatie over de beroepsprocedure is te vinden in het instellingsoverschrijdend reglement starttoetsen (verplichte ijkingstoetsen) en niet-verplichte ijkingstoetsen academiejaar 2023-2024.