Letteren en Wijsbegeerte

Digital Humanities

Digital Humanities

De Digital Humanities zijn een internationale onderzoeksgemeenschap die nagaat hoe computers en digitale hulpmiddelen kunnen ingezet worden in de ondersteuning van de bestaande, traditionele onderzoekspraktijk in de geesteswetenschappen.

Over de verschillende departementen heen zijn onderzoekers aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte betrokken in projecten die inzetten op de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed of de computationele benadering van onderzoeksobjecten die voordien enkel ‘handmatig’ geanalyseerd werden. Het scala aan betrokken benaderingen is divers: linguïsten gebruiken Artificiële Intelligentie om pedofielen op te sporen op sociale media, historici bieden online interactieve kaarten aan van historisch Antwerpen, toegepaste-taalkundigen gebruiken technieken als spraakherkenning, eye-tracking en computer-aided translation bij het vertalen van teksten en letterkundigen ontsluiten op grote schaal de persoonlijke handschriften van bekende schrijvers als Samuel Beckett. Ook in het departement filosofie is er aandacht voor de manier waarop de computer als het ware een verlengstuk vormt van de menselijke geest.

Interdisciplinair onderzoek

De vele kruisverbanden tussen de verschillende departementen komen samen in het Platform Digital Humanities aan de Universiteit Antwerpen, dat parallel met soortgelijke internationale initiatieven onderzoekers samenbrengt voor lezingen en discussies.

Dit platform wordt geleid door onderzoekers van de onderzoeksgroep ACDC (Antwerp Centre for Digital humanities and literary Criticism; Departement Letterkunde), in samenwerking met het de departementen Taalkunde (CLiPS: Computational Linguistics and Psycholinguistics) en Geschiedenis (CSG: Centrum Stadsgeschiedenis). 

Internationaal toonaangevend onderzoek

De Universiteit Antwerpen was de initiator en coördinator van een breed opgezette, wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap ‘DhuF – Digital Humanities Flanders’ (FWO) die zowat alle relevante departementen in Vlaanderen verenigde. Daarnaast is zij ook op internationaal vlak een toonaangevende speler op het gebied van de Digital Humanities. Daarvan getuigen bijvoorbeeld de vele trainingsevenementen en conferenties die zij geregeld organiseert, en die ook vanuit het buitenland druk bezocht worden.

De Digital Humanities hebben momenteel duidelijk momentum in het internationale onderzoekslandschap, temeer omdat zij zo nauw aansluiten bij de huidige trends in de industrie en samenleving, waarbij de virtuele, digitale wereld een steeds belangrijkere plaats inneemt. Deze onderzoeksas slaat daarom een brug tussen alle departementen van onze faculteit.