Letteren en Wijsbegeerte

Mind and Science

Zelfs als dat ooit zo al geweest is, behoort het onderzoek naar het mentale, in al zijn complexiteit, niet langer enkel tot de humane wetenschappen. In toenemende mate wordt het mentale onderzocht door meer en meer gesofisticeerde psychologische disciplines, waaronder de cognitiewetenschappen en de neurowetenschappen. Hoewel de wetenschappen van het mentale in volle bloei zijn, blijven fundamentele vragen over het mentale het onderwerp van intense discussie. Uiteenlopende filosofische opvattingen over wat het mentale is hebben gevolgen voor hoe dit het best wetenschappelijk onderzocht wordt.

De onderzoeksas “Mind and Science” richt zich zowel op theoretisch-filosofische vragen over wat het mentale is, als op methodologische vragen over hoe het mentale wetenschappelijk bestudeerd kan en moet worden.


Thema's

Het mentale vanuit theoretisch-filosofisch perspectief

De onderzoeksas laat zich in met het mentale als overkoepelende categorie en met specifieke mentale aspecten en capaciteiten. Zo wordt de vraag onderzocht of het mentale fundamenteel individueel is en intern aan of beperkt tot het brein of lichaam, dan wel een onherleidbaar sociale kant heeft. In de behandeling van mentale capaciteiten ligt de nadruk op perceptie, verbeelding en redeneren. De gelijkenissen en verschillen tussen deze vermogens worden bestudeerd bij mensen onderling, alsook tussen mensen en dieren. Zowel dierlijke cognitie wordt onderzocht als cognitie die verbonden is met het gebruik van taal.

Het mentale vanuit methodologisch perspectief

In de onderzoeksas “Mind and Science” wordt ook onderzoek gevoerd naar het mentale als voorwerp van wetenschappelijke studie. Hoe kan en moet het mentale bestudeerd worden? Kan dezelfde benadering voor alle mentale fenomenen van toepassing zijn, of vragen verschillende aspecten en capaciteiten om specifieke methodes en onderzoekswijzen?

Interdisciplinair onderzoek

Het behandelen van deze onderwerpen vormt het zwaartepunt van de onderzoeksagenda van het Centrum voor Filosofische Psychologie, waar in de voorbije jaren een aanzienlijke expertise met duidelijke internationale impact werd ontwikkeld. Maar de onderzoeksas overstijgt ook het Centrum voor Filosofische Psychologie, bijvoorbeeld in de connecties die dit centrum heeft met het onderzoek naar verbeelding in het Centrum voor Europese filosofie, het onderzoek naar de Extended Mind in het centrum voor Genetische Literatuurstudie en met het Netwerk voor Autisme en Ethiek van het Centrum voor Ethiek. Het Centrum voor Filosofische Psychologie heeft ook connecties met de onderzoeksgroep CLIPS CLiPS (Computational Linguistics & Psycholinguistics) en de onderzoeksas Digital Humanities.

Internationale netwerken

De onderzoeksas is ook ingebed in drie verschillende internationale samenwerkingsverbanden en netwerken:

  • Scientific Research Network on Logical and Methodological Analysis of Scientific Reasoning Processes
  • Organisation of Phenomenological Organisations
  • Interdisciplinary European Network for Sensory Research
  • REPAIRS: RE-learning Perception-Action In Rehabilitation from a Systems perspective. European Training Network (ETN)- H2020 Marie Sklodowska-Curie Innovation Training Network programme- funded by the European Union