Mind and Science

Zelfs als dat ooit zo al geweest is, behoort het onderzoek naar het mentale, in al zijn complexiteit, niet langer enkel tot de humane wetenschappen. In toenemende mate wordt het mentale onderzocht door meer en meer gesofisticeerde psychologische disciplines, waaronder de cognitiewetenschappen en de neurowetenschappen. Hoewel de wetenschappen van het mentale in volle bloei zijn, blijven fundamentele vragen over het mentale het onderwerp van intense discussie. Uiteenlopende filosofische opvattingen over wat het mentale is hebben gevolgen voor hoe dit het best wetenschappelijk onderzocht wordt.

De onderzoeksas “Mind and Science” richt zich zowel op theoretisch-filosofische vragen over wat het mentale is, als op methodologische vragen over hoe het mentale wetenschappelijk bestudeerd kan en moet worden.

Thema's

Mind

Interdisciplinair onderzoek

Het behandelen van deze onderwerpen vormt het zwaartepunt van de onderzoeksagenda van het Centrum voor Filosofische Psychologie, waar in de voorbije jaren een aanzienlijke expertise met duidelijke internationale impact werd ontwikkeld. Maar de onderzoeksas overstijgt ook het Centrum voor Filosofische Psychologie, bijvoorbeeld in de connecties die dit centrum heeft met het onderzoek naar verbeelding in het Centrum voor Europese filosofie, het onderzoek naar de Extended Mind in het centrum voor Genetische Literatuurstudie en met het Netwerk voor Autisme en Ethiek van het Centrum voor Ethiek. Het Centrum voor Filosofische Psychologie zal ook voordeel ondervinden van de recent gevormde Cognition and Neuroscience Group of Antwerp (CONGA), die bestaat uit leden van het Centrum voor Wijsgerige Psychologie, het CLiPS (Computational Linguistics & Psycholinguistics), het Bio-Imaging Lab en het Translational Neurosciences Lab.

Internationaal netwerken

De onderzoeksas is ook ingebed in drie verschillende internationale samenwerkingsverbanden en netwerken:

  • Scientific Research Network on Logical and Methodological Analysis of Scientific Reasoning Processes
  • Organisation of Phenomenological Organisations
  • Interdisciplinary European Network for Sensory Research

Contactpersoon

Erik Myin Stadscampus, Gebouw R
S.R.220
Rodestraat 14
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 43 37
erik.myin@uantwerpen.be