Rechten

RECHT in de samenleving

Steunfonds van de Faculteit Rechten en het Universiteitsfonds Antwerpen

De Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen staat letterlijk en figuurlijk recht in de samenleving.

Samen met het Universiteitsfonds Antwerpen lanceert de faculteit het steunfonds RECHT in de samenleving, want wij geven vandaag om morgen.

Wat is RECHT in de samenleving?

Het steunfonds RECHT in de samenleving verzamelt fondsen van alumni, donateurs, bedrijven en andere partners om concrete initiatieven voor studenten te financieren. RECHT in de samenleving is een charity en mecenaat waarbij geven aan en geven om de samenleving van morgen centraal staan.

In eerste instantie zet dit fonds in op mobiliteitsbeurzen. Een buitenlandse ervaring, die bijdraagt tot de professionele en persoonlijke ontwikkeling, is niet voor elke jongere vanzelfsprekend. RECHT in de samenleving geeft studenten de kans om hun talenten en kennis verder te ontwikkelen. Dankzij jouw ondersteuning krijgen minvermogende studenten het internationale duwtje in de rug dat ze nodig hebben.

Daarnaast zet RECHT in de samenleving in op het creëren van werkplekken voor minvermogende studenten, want elke student heeft recht op een rustige plek om optimaal te kunnen studeren.

Wie zijn de partneruniversiteiten?

De Faculteit Rechten werkt samen met zo’n 30 landen en meer dan 80 partneruniversiteiten om het internationaal studentenprogramma vorm te geven. De diplomastudent die jij steunt zal aan één van deze universiteiten kunnen studeren of de uitwisselingsstudent die jij steunt zal één van deze universiteiten als thuisbasis hebben.


Ik sta recht in de samenleving

Giften voor het steunfonds RECHT in de samenleving stort u via het Universiteitsfonds Antwerpen op het rekeningnummer BE42 7310 04624 7854 met als mededeling:

‘Steunfonds RECHT in de samenleving - Fiscaal attest (indien gewenst)’ 

Iedere gift vanaf 40 euro en meer zorgt voor een belastingvermindering van 45% via de personenbelasting. Voor vennootschappen is het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend, beperkt tot 5% van de nettowinst met een maximum aftrekbaar bedrag van 500.000 euro. Alle informatie over belastingvermindering voor giften is terug te vinden op de website van Financiën België.

Voor sponsoring moet een sponsorovereenkomst te worden opgemaakt. De bijdrage van de sponsor verloopt via een factuur met 21% BTW, er is geen fiscaal attest.