Sociale Wetenschappen

Toelating/Aanmelding

Hoe pak je het nu concreet aan?

Toelatingsvoorwaarden

  • Je bent ingeschreven voor een bachelor-, schakel- of voorbereidingsprogramma aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de UAntwerpen.
  • In het geval je een bachelorstudent bent, heb je met succes het 1ste bachelorjaar afgerond.
  • Je toont inzet, interesse en motivatie in een motivatiebrief en tijdens een intakegesprek met de coördinatoren van het FSW honours programma.
  • Je bent in staat een eigen programma samen te stellen met goedkeuring van de coördinatoren. Je bezorgt de coördinatoren ten laatste één maand na het intakegesprek jouw ontwerpprogramma, voor feedback en goedkeuring.
  • Je hebt er enorm veel ZIN in! 

Toelatingsprocedure

Aanmelden voor het honours programma kan doorheen het gehele academiejaar. Afhankelijk van het moment dat je jouw aanvraag indient, kiezen we samen een moment waarop je jouw programma kan starten. Idealiter dien je een aanvraag in mei: dan kan je in principe starten met het honours programma bij het begin van het nieuwe academiejaar.

Je meldt je aan door de coördinatoren per e-mail je interesse te tonen, indien mogelijk al met een kleine vooruitblik op wat je in je FSW honours programma wil gaan doen. Vermeld ook duidelijk je studierichting en rolnummer en voeg een recente puntenlijst toe. De coördinatoren contacteren je vervolgens voor een overlegmoment.

Na dit verkennende gesprek dien je pas echt een motivatiebrief in. Deze bevat: een heldere uiteenzetting van je interesse en redenen waarom je wil en denkt te kunnen deelnemen aan het FSW honours programma, een zo concreet mogelijk voorstel van programma en de rode draad doorheen die onderdelen. Na goedkeuring van dit voorstel, stellen we een leerovereenkomst op waarin de verschillende programmaonderdelen en timing worden vastgelegd. Daarna kan je jouw honours programma aanvatten.

Je bepaalt grotendeels zelf de volgorde waarin je de verschillende onderdelen van jouw honours programma opneemt, maar je dient telkens wel te slagen voor een opgenomen onderdeel (of onderdelen), om een volgend onderdeel in je traject te mogen aanvatten. Om het luik praktijkervaring aan te vatten, dien je minstens eerst het luik verdieping of verbreding te hebben opgenomen.

Bekijk hier een voorbeeldtraject

Het FSW honours programma werkt via een pass/fail systeem op elk van de onderdelen. Herkansing is niet mogelijk. Om een pass te bekomen, dien je voor dat onderdeel minstens 12/20 te behalen. Bij een fail stopt in principe je deelname aan het honours programma. Uiteraard proberen we, samen met jou te voorkomen, dat het tot een fail komt, onder meer met uitgebreide coaching en opvolging.