Sociale Wetenschappen

Voorbeeldtraject

Hoe zou jouw persoonlijke programma er kunnen uitzien?

Jouw zelf samengestelde programma omvat minimaal 12 studiepunten die je in principe opneemt in je 2e en 3e bachelorjaar, of (in het geval van studenten in het schakel- of voorbereidingsprogramma) in je schakel-/voorbereidingsjaar en master. Die studiepunten verzamel je door een keuze te maken binnen elk van de vier onderdelen:

Binnen elk van deze vier onderdelen heb je ruime keuzemogelijkheden, zoals blijkt uit de informatie die je vindt op deze webpagina’s.

Om je wat te inspireren bij het samenstellen van jouw FSW honours programma, maken we een onderscheid tussen drie mogelijke strategieën om je programma samen te stellen. Uiteraard mag jij ook je eigen strategie bepalen en je keuzes op een andere manier maken!

Wij maken hierna een onderscheid tussen de strategieën:

 • Follow the professor
 • Ga voluit voor jouw voorkeursthema
 • Focus op het verwerven van methodische skills

Follow the professor!

Was je altijd geboeid door de materie die professor X of Y aanbood? Ben je gek van de onderzoekslijnen die zijn of haar onderzoeksgroep ontwikkelt en wil je op termijn zelfs graag onder zijn/haar begeleiding een doctoraat schrijven? Dan is “follow the professor” misschien jouw strategie om je FSW honours programma samen te stellen.

Laat ons ingaan op een fictief voorbeeld.

 • Professor Gobelijn doceerde in jouw bachelorjaren een opleidingsonderdeel, waarvan je geen enkele les miste en waarvoor je ook bovengemiddeld scoorde. Nu blijkt dat professor Gobelijn een seminarie zal organiseren (in het kader van het FSW honours programma) dat dieper ingaat op het thema van de cursus. Inschrijven maar!
 • Professor Gobelijn biedt formeel helaas geen stageplaats aan binnen zijn of haar onderzoeksgroep. Geen nood. Is jouw interesse werkelijk zo groot om bij hem of haar stage te lopen, maar heb je nog enige schroom om het op de man/vrouw af te vragen? Misschien kunnen de FSW honours programma coördinatoren wel een bemiddelende rol spelen en professor Gobelijn overtuigen om je te begeleiden bij een academische stage.
 • Voor het verbredende onderdeel van het honours programma wil je je bekwamen in academisch schrijven, want op termijn wil je graag een doctoraat schrijven (wie weet met professor Gobelijn als promotor). Om je writing skills te versterken, volg je een Massive Open Online Course, die je hebt gevonden via het FSW honours aanbod.

Ga voluit voor jouw voorkeursthema!

Je was er elke week bij, tijdens de “school strikes for climate”. Je beseft als bachelorstudent sociale wetenschappen als geen ander hoe belangrijk het is om een maatschappelijke systeemverandering te creëren waarmee we de klimaatverandering het hoofd kunnen bieden. Vroeg of laat maak je van jouw maatschappelijk engagement jouw professionele carrière.

Hoe zou jouw FSW honours programma er kunnen uitzien?

 • Een gelukkig toeval: de coördinatoren van het FSW honours programma bieden als ‘verdiepende module’ een seminarie aan waarin maatschappelijke veerkracht centraal staat. Daarin wordt onder meer aandacht geschonken aan het opvangen van shock events en aan het belang van maatschappelijke transformatie onder deze schokkende gebeurtenissen. Jij schrijft je in!
 • Andere disciplines kijken natuurlijk ook naar klimaatverandering als thema. Universiteit Antwerpen heeft, als eerste, een uniek verbredend en interdisciplinair korfvak ingericht, geheel gewijd aan klimaatverandering. Samen met collega-studenten uit (bijna) alle opleidingsrichtingen werk je samen aan een groepsopdracht omtrent klimaatverandering.
 • Je droomt ervan op termijn van je passie je werk te kunnen maken. Een professionele toekomst als medewerker van het beleidsteam van de Bond Beter Leefmilieu zie jij helemaal zitten. Voor het onderdeel praktijkervaring van het FSW honours programma neem je contact op met Bond Beter Leefmilieu en regel je een praktijkstage.

Focus op het verwerven van methodologische skills

Jij bent een man/vrouw met interesse in methoden en technieken voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Jij wil je vooral daarin verdiepen en je vaardigheden zo mogelijk ook al in de praktijk toepassen. Meten is weten en kennis is voor jou een belangrijke component in het realiseren van maatschappelijke verandering.

Welk ‘honours traject’ zou jou wel liggen?

 • Als ‘verdiepende module’ wordt er onder meer een seminarie aangeboden waarin je wordt uitgedaagd om enkele specifieke sociale en politieke theorieën te toetsen via de creatieve inzet van statistische technieken. Statistiek, dat is echt wel jouw ding. Deze keuze is dus snel gemaakt.
 • Ook voor het verbredende onderdeel zou je het graag bij een methodische insteek houden. Waarom dan niet over het disciplinaire muurtje kijken? Was je sowieso al aan het sparen omdat je altijd al een Summer School aan een gerenommeerde instelling in het buitenland wilde volgen, dan is dit meteen een kans. Verschillende universiteiten bieden specifieke methode programma’s aan. Surf eens rond voor inspiratie, slacht dat spaarvarken en wie weet schrijf jij je wel in voor een Summer Course ‘Forecasting Methods for Big Time Series Data’ of ‘Applied Econometrics and Big Data’ aan de London School of Economics!
 • Voor de stage twijfel je: een onderzoeksstage, of toch maar eens proeven van het werkveld? Mogelijks biedt het universiteitsbrede keuzevak “community service learning” hier een gulden middenweg. Hierbij neem je een korte stage op binnen een sociale organisatie, gericht op het onderzoeken van een reële maatschappelijke nood of probleem. Samen met de organisatie definieer je een onderzoeksvraag en werk je die verder uit onder leiding van de academische begeleiders. Meteen een extra kans om je statistische skills in de praktijk te testen.