Sociale Wetenschappen

Programma

Het FSW honours programma biedt een ruim aanbod aan extra leer- en ervaringstrajecten die jou als gemotiveerde student de kans biedt je talenten gericht te ontwikkelen, je academische vaardigheden aan te scherpen en je maatschappelijk engagement als sociale wetenschapper in spe verder te ontplooien.

Jij stelt op basis van het aanbod jouw eigen programma samen. Jouw programma omvat minimaal 12 studiepunten die je in principe opneemt in je 2e en 3e bachelorjaar, of (in het geval van studenten in het schakel- of voorbereidingsprogramma) in je schakel-/voorbereidingsjaar en master.

Binnen de onderdelen verdieping, verbreding en stage kan je naargelang je interesse en het beschikbare aanbod telkens nog 3 extra studiepunten opnemen, tot een maximum van in totaal 18 studiepunten. Per academiejaar kan je in het kader van het honours programma maximaal 9 studiepunten opnemen bovenop je reguliere programma.

Eén studiepunt staat gelijk aan ongeveer 25 uur studielast.  Als je 12 extra studiepunten opneemt, betekent dit een extra tijdsinzet van ongeveer 300 uur of een 40-tal werkdagen.

Het FSW honours programma bestaat standaard uit vier onderdelen:

VERDIEPING (minstens 3 ECTS)

Opleidingsonderde(e)l(en) te kiezen uit – minimaal 3 studiepunten

Uitdiepende module bij bestaand opleidingsonderdeel
 

3 sp

1e of 2e sem

Uit aanbod door docenten van opleidingsonderdelen uit BSOC-BCW-BPW-BSEW 

Extra opleidingsonderdeel uit keuzeaanbod eigen opleiding of richtingspecifieke vakken van andere FSW opleidingen

Min 3 sp

1e of 2e sem

Uit bestaande aanbod aan opleidingsonderdelen uit BSOC-BCW-BPW-BSEW

Het volgen van een verdiepende Massive Open Online Course (MOOC) die aansluit bij een bestaand opleidingsonderdeel

Min 3 sp

1e of 2e sem

Uit overzicht van voorbeeld MOOC's of op eigen voorstel

 

VERBREDING (minstens 3 ECTS)

Opleidingsonderde(e)l(en) te kiezen – minimaal 3 studiepunten

Extra vak uit de korf van universiteitsbrede, interdisciplinaire en verbredende vakken

3sp

1e of 2e sem

Uit bestaand aanbod van zowel de A- als de B-korf

Extra opleidingsonderdeel uit het aanbod aan een andere faculteit

Min 3 sp

1e of 2e sem

Uit bestaande aanbod aan opleidingsonderdelen binnen de UAntwerpen (niet FSW)

Het volgen van één of meerdere verbredende Massive Open Online Course(s), in combinatie met een lezing of lezingenreeks rond een specifiek thema

Min 3 sp

1e of 2e sem

Uit overzicht van voorbeeld MOOC's of op eigen voorstel 

Studium Generale

3sp

1e semester

Bestaand opleidingsonderdeel (titularis: Walter Weyns)

Summer School 

Min 3 sp

 

Uit het aanbod van de Antwerp Summer University of op eigen voorstel

Extra opleidingsonderdeel uit het aanbod van de Young Universities for the Future of Europe (YUFE), een alliantie waarvan Universiteit Antwerpen deel uitmaakt

Min 3 sp

1e of 2e sem

Uit bestaande aanbod van de YUFE cursuscatalogus (aparte inschrijvingsprocedure)

PRAKTIJKERVARING (3 ECTS)

Opleidingsonderdeel te kiezen uit – 3 studiepunten

Dit luik kan je maar opnemen vanaf je 2e semester binnen het FSW honours prorgamma, nadat je eerder minstens het onderdeel verdieping of verbreding opnam.

Academische stage bij een onderzoeksgroep van de Faculteit Sociale Wetenschappen

3 tot 6 sp

vrij in te plannen

Uit aanbod van FSW onderzoeksgroepen of op eigen voorstel

Professionele stage bij een externe organisatie (of intern, een niet-academische stage)

3 tot 6 sp

vrij in te plannen

Uit aanbod of op eigen voorstel

Het opnemen van een monitoraat/student-assistentschap

3sp

1e of 2e sem

Uit aanbod door docenten van opleidingsonderdelen uit BSOC-BCW-BPW-BSEW 

Community Service Learning

3sp

1e en 2e sem

Bestaand opleidingsonderdeel (titularis: Gerlinde Verbist)

Het opnemen van wervingsactiviteit voor de eigen opleiding, in samenspraak met de departementsvoorzitter

3sp

1e of 2e sem

Uit aanbod van FSW docenten

INNOVATIE EN ORGANISATIE (3 ECTS)

Een FSW honours programma stel je individueel samen, maar er is wel een collectief element. Samen met je collega-deelnemers aan het FSW honours programma sta je in voor de organisatie van het jaarlijkse “honours event”. Een honours event kan een lezing zijn, maar ook een debatavond of een ander initiatief waarmee je je collega-studenten probeert te bereiken met een interessant aanbod. Het honours event vindt jaarlijks plaats in het tweede semester. Elke FSW honours student neemt hieraan deel, tijdens het eerste en tweede semester van het tweede “honours jaar”.

Voor meer informatie: contacteer de coördinatoren van het FSW honours programma: Anne Bergmans en Ann Crabbé.