Onthaal startende studenten FSW

Fysiek of virtueel? Beide!

Traditioneel gezien start het academisch jaar met een fysieke onthaaldag voor startende bachelor- en schakelstudenten op maandag 21 september. Je hebt dan nog geen colleges, maar het is wel een belangrijk moment om de werking van je faculteit te leren kennen. Je wordt verwelkomd met o.a. een infosessie en kennismaking met de studentenverenigingen. Het bijwonen van die infosessies is aanbevolen.

We gaan er echter van uit dat er op dat moment nog restricties zullen gelden wat betreft grote groepen studenten in één ruimte samen te brengen. Om die reden werken we ook een virtuele onthaaldag uit voor 21 september.

Maar... we hadden je toch graag ook echt persoonlijk verwelkomd. In de week voor de start van het academisch jaar zullen we dan ook diverse fysieke onthaalmomenten voorzien, in kleine(re) groepen. Hiervoor zal je je online kunnen inschrijven vanaf begin augustus. Zo kunnen we een optimale spreiding garanderen, en maken we er een warm, gezellig én veilig moment van.

  

Naast de onthaalactiviteiten van onze faculteit, kan je in de voormiddag ook naar de openingsviering in de O.L.V. Kathedraal en de openingsconference door Ivan Pecnik en Stefaan Van Brabandt in Aula Rector Dhanis (Kleine Kauwenberg 14, Antwerpen). We sluiten de onthaaldag af met Students on Stage waar je kan kennis maken met de verschillende studentenverenigingen van UAntwerpen.

Bekijk vooraf ook het campusplan op www.uantwerpen.be/route zodat je probleemloos de weg vindt. Je vindt er ook uitleg over de nummers van de lokalen. 

Infomomenten masterstudenten

Alle masteropleidingen van de Faculteit Sociale Wetenschappen organiseren een verplicht infomoment tijdens de eerste week van het academisch jaar.  In de loop van de zomer kan je hieronder het programma terugvinden.   

Studentenvereniging PSW

De studentenvereniging PSW organiseert op de onthaaldag enkele events zoals campusrondleidingen,  en de peter- en meteravond. Surf naar www.facebook.com/pswantwerpen  voor het programma.

Hoe gaat je start aan de universiteit er uit zien?

Hoe gaat mijn jaar er praktisch uit zien? Ga ik echt naar de les kunnen gaan, of zal er online lesgegeven worden?  

Dat zijn ongetwijfeld vragen die je je als studiekiezer stelt, en terecht. Jullie hebben tenslotte al een merkwaardig zesde middelbaar achter de rug!

Volg de laatste stand van zaken op de voet.