Voorbereidende cursus statistiek voor alle studenten FSW

Vanaf maandag 7 september tot en met vrijdag 11 september 2020 wordt er aan de Faculteit Sociale Wetenschappen een voorbereidende cursus statistiek georganiseerd voor alle studenten met een (zeer) beperkte wiskundige voorkennis. Tijdens de cursus wordt alle wiskunde die aan bod zal komen tijdens de lessen statistiek opgefrist en ingeoefend. Daarnaast worden reeds een aantal toepassingen van wiskunde binnen statistiek besproken.

Een selectie van de topics die behandeld zullen worden:

  • distributiviteit
  • rekenen met breuken en machten
  • logaritmen
  • het sommatieteken
  • oplossen van vergelijkingen en ongelijkheden
  • lineaire functies
  • kwadratische functies
  • afgeleiden

Als je een beperkte wiskundige voorkennis hebt, raden we je aan om zeker deel te nemen aan deze cursus, zodat je goed voorbereid aan het academiejaar kan beginnen. Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier. (inschrijvingen werden afgesloten)

De lessen van de voorbereidende cursus statistiek starten op maandag 7 september, en verlopen online.  

Structuur

In de voormiddag, van 9u - 12u, worden er hoorcolleges gegeven, waarin theorie en voorbeelden aan bod komen. 

In de namiddag, van 13u - 16u, is er telkens een werkcollege gepland waarbij de wiskundetopics van de ochtendsessie aan bod zullen komen in oefeningen.