Side header image

Voortraject statistiek voor alle studenten FSW

Vanaf maandag 17 september tot en met vrijdag 21 september 2018 wordt er aan de Faculteit Sociale Wetenschappen een voortraject statistiek georganiseerd voor alle studenten met een (zeer) beperkte wiskundige voorkennis. Tijdens dit voortraject wordt alle wiskunde die aan bod zal komen tijdens de cursussen statistiek opgefrist en ingeoefend. Daarnaast worden reeds een aantal toepassingen van wiskunde binnen statistiek besproken.

Een selectie van de topics die behandeld zullen worden:

  • distributiviteit
  • rekenen met breuken en machten
  • logaritmen
  • het sommatieteken
  • oplossen van vergelijkingen en ongelijkheden
  • lineaire functies
  • kwadratische functies
  • afgeleiden

Als je een beperkte wiskundige voorkennis hebt, raden we je aan om zeker deel te nemen aan dit voortraject, zodat je goed voorbereid aan het academiejaar kan beginnen. Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier

De lessen van het voortraject statistiek starten op maandag 17 september om 9u in lokaal C.204. 

Hopelijk tot dan!

Het statistiek-team van FSW

Praktisch

De lessen zullen doorgaan op de Stadscampus, in lokaal C.204. Een kaart van de Stadscampus  kan je zoektocht makkelijker maken, en kan je hier terugvinden.  

Structuur

In de voormiddag, van 9u - 12u, worden er hoorcolleges gegeven, waarin theorie en voorbeelden aan bod komen. 

In de namiddag, van 13u - 16u, is er telkens een werkcollege gepland waarbij de wiskundetopics van de ochtendsessie aan bod zullen komen in oefeningen.