Side header image

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen

Bacheloropleidingen

Masteropleidingen

 

NIEUW vanaf het academiejaar 2015-2016: de master-na-master Internationale Betrekkingen en Diplomatie wordt Master Internationale Betrekkingen en Diplomatie

Wat  verandert ?

          De opleiding zal vanaf 2015-2016 openstaan voor zowel Bachelor als Master studenten
          Het inschrijvingsgeld IBD gaat in vergelijking met het academiejaar 2014-2015 naar omlaag en komt overeen met het algemeen geldend inschrijvingsgeld aan de UA (dus geen verhoogd inschrijvingsgeld meer voor deze master)

Wat verandert niet ?

          Het studieprogramma
          De instroomvoorwaarden per afstudeerrichting
          De notatie op het diploma: ‘Master’ 

 

Studeren en Onderwijs aan de Faculteit Sociale Wetenschappen

De Faculteit Sociale Wetenschappen organiseert vier academische bacheloropleidingen en tien masteropleidingen. Elke opleiding zet actief in op studentgecentreerd en competentiegericht onderwijs, dat nauw wordt gelinkt aan het eigen en toonaangevend (inter)nationaal onderzoek in het studiedomein. Bovendien is er uitgebreide aandacht voor internationalisering.

Studentgecentreerd en competentiegericht onderwijs

In ons onderwijs beschouwen we studenten als actieve en zelfstandige partners die hun eigen leerproces sturen. We zijn erop gericht het zelfverantwoordelijk en actief leren van studenten te stimuleren, en dit door middel van een mix van onderwijs- en evaluatievormen (debatten, probleemgestuurd onderwijs, groepswerk, simulaties, etc.). Ons onderwijs is ook competentiegericht, en dus gericht op meer dan alleen het verwerven van kennis. Onze studenten kunnen de verworven kennis en inzichten ook toepassen in een realistische context. Zodoende kunnen zij in een professionele omgeving adequaat handelen op academisch niveau.   

Nexus onderwijs-onderzoek

De kern van ons academisch onderwijs bestaat erin dat kwaliteitsvol onderwijs gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Zo verwerven de studenten de nodige wetenschappelijke kennis, attitudes en vaardigheden om hun toekomstige rol in de samenleving waar te kunnen maken. Ze maken niet alleen kennis met recente en belangrijke onderzoeksresultaten in hun domein, maar ontwikkelen ook zelf een aantal vaardigheden om samen (bv. Leeronderzoek, Seminarie) en alleen (bv. Masterproef) een eigen onderzoek op te zetten en uit te voeren. 

Internationalisering

In ons onderwijs wordt de nodige ruimte voorzien voor internationalisering abroad en internationalisering at home. De studenten worden aangemoedigd om maximaal deel te nemen aan internationale uitwisselings- en samenwerkingsprogramma's (Erasmus, Erasmus Belgica, facultaire en institutionele akkoorden buiten Europa, summer schools, etc.). Daarnaast komen zij ook in de eigen opleidingsprogramma’s voortdurend in aanraking met de internationale dimensie, door middel van onder andere anderstalige opleidingsonderdelen, anderstalig studiemateriaal en buitenlandse (gast)docenten. Op deze manier geven wij onze studenten een open en mondiale visie, die hen tevens voorbereidt op participatie aan internationaal wetenschappelijk onderzoek.