Architectuurstudenten boosten de biodiversiteit op de campus

Ze ontwerpen dierenverblijven tijdens hun projectweek

Studenten architectuur ontwerpen en realiseren in samenwerking met de klimaatgroep van UAntwerpen, Natuurpunt en het Departement Infrastructuur van de universiteit dierenverblijven voor vogels, kleine zoogdieren en insecten. Die verblijven krijgen een plek op de Stadscampus, zodat heel wat soorten hun weg kunnen (terug)vinden. De verblijfplaatsen zijn opgetrokken uit gerecupereerde materialen, vooral hout.

Studenten architectuur ontwerpen dierenverblijven

Op de Stadscampus van de universiteit werd er de voorbije decennia heel wat ge- en verbouwd. Voor studenten en medewerkers is de campus een aangename plek om te vertoeven. “Bij het realiseren van al die projecten ging er weinig aandacht naar natuurinclusief bouwen”, vertelt Hans Barbier, docent in de opleiding architectuur. “Met eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals architectonische aanpassingen aan het ontwerp of het aanpassen van een werkwijze of de te gebruiken materialen, kan veel bereikt worden voor de biodiversiteit en leefbaarheid.”

“Architecten en zeker architecten in spe wachten belangrijke uitdagingen in de strijd tegen de klimaatverandering. Bij het (ver)bouwen zullen ze duurzame materialen moeten gebruiken en energiebesparingen moeten realiseren. Ze zullen ook aandacht moeten besteden aan het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. Een gebouw staat niet op zichzelf, ook de omgeving is van belang.”

Cohousingproject

Onlangs werd alvast een van de dierenverblijven geïnstalleerd tegen de gevel van het gebouw op de Paardenmarktsite. Het gaat om een cohousingproject voor huismussen, zwarte roodstaarten, gierzwaluwen en vleermuizen, een ontwerp van de studenten Merel Melis, Tezeta Saillart, Gloria Sprengers, Rik Van Lent en Amierkhan Sapralyev.

“De jury vond het een hartverwarmend ontwerp”, zegt Gwenn Van Laer van de opleiding architectuur. “Het is een mooie realisatie van een broed- en drinkplaats voor vogels, waarbij water het uitgangspunt van het ontwerp wordt. Het dierenverblijf is compositorisch sterk, eenvoudig, heeft een goeie lichtwerking (contrast licht-schaduw) en intelligent materiaalgebruik.”

Het project kreeg een plekje bij een patio die recent werd onthard. Heel binnenkort zorgen de docenten architectuur op diezelfde plaats nog voor aanplantingen. Ook de andere gerealiseerde dierenverblijven krijgen een plek op en rond verschillende gebouwen op de Stadscampus.