De stad na corona

Erik Wieërs (UAntwerpen) in gesprek met Pat Donnez over welke uitdagingen hij ziet voor onze steden post-corona.

"Corona bracht het leven in onze steden tot stilstand. Maar tegelijkertijd zag je ook veel beweging en nieuwe inzichten. Onze stden moesten zich plots weer heruitvinden en daar liggen kansen". Om die kansen te identificeren en erover te reflecteren gaat journalist Pat Donnez met zeven denkers en doeners in gesprek. Eén daarvan is onze collega en Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs. Hij gaat in 'de stad na corona' in op de potenties van de collectieve ruimte en hoe ontwerpers daarbij zowel meerwaarde kunnen creëren voor individuele en publieke noden en verlangens.