Constructie - derde bachelor

“Architectuur is niet mooi of lelijk, ze moet vooral gepast zijn. Het ensemble moet kloppen.”

Christiaan Mys, ontwerpbegeleider


Constructie

Hoe maak je architectuur? Dat is de centrale vraag in de studio Architectuur & Constructie. Met welke materialen, technieken, en structuren kan je als architect bouwen aan een gedeelde bouwcultuur?

Structuren vormen de basis voor duurzame architectuur. Als een gebouw een goed ontworpen structuur heeft, dan is het programma inwisselbaar en biedt het een duurzaam antwoord op toekomstige vraagstukken. Daarom is het belangrijk dat je leert om tijdens het ontwerpproces structuren goed in te zetten. Hoe kom je van fysieke structuren tot ruimtelijke structuren? Hoe zorg je ervoor dat een structuur bijdraagt tot een ruimtelijke eigenheid of architectuur? Hoe kan structuur of constructie vorm bepalen?

De studio omvat vier oefeningen: drie casusopdrachten en één ontwerpopdracht. Tijdens de eerste casusopdracht analyseer je in groep een bestaand gebouw naar zijn constructieve eigenschappen en de structurele ontwerpprincipes die de architect hanteert (survey en analyse). Vervolgens toon je in een kleine individuele opdracht aan of je de constructievraagstukken begrijpt en ze zelf kan toepassen (onderzoekend ontwerp). De derde casusopdracht gaat door tijdens de projectweek en is opnieuw groepswerk. Samen ontwerpen studenten een structuur op schaal en voeren deze ook uit. De ontwerpopdracht bestaat uit een gebouw dat je vanuit specifiek constructieve principes opzet (ontwerp). Je presenteert dit ontwerp aan een jury aan de hand van plannen, snedes, maquettes, renders en referentiemateriaal.

Studenten ontwerpen en bouwen een luifel