Architectuurcultuur - tweede bachelor

“Architectuur kan niet zonder cultuur. Er zal altijd gebouwd worden, maar architectuur moet je afdwingen. Het grote verschil tussen bouwen en architectuur is het culturele aspect.”

Jan Thomaes, ontwerpbegeleider


Architectuurcultuur

Zoals de module Omgeving over het ‘waar’ van architectuur gaat en Constructie over het ‘hoe’, gaat Architectuurcultuur over het ‘waarom’ van architectuur. Als architect moet je je bestaansreden kunnen bewijzen. Een goed referentiekader is daarbij cruciaal. Deze studio slaat de brug tussen ontwerp en referentie. In Casus Cultuur leer je in drie opdrachten reflecteren over je ontwerp aan de hand van een referentiekader. Opdracht 1 omvat een individueel geschreven verslag van bezoeken aan Antwerpen en Brussel waarbij je je een methode eigen maakt om voorbeeldprojecten te beschouwen. In opdracht 2 leer je om in groep een architectuur- of kunstobject uit de westerse geschiedenis te analyseren aan de hand van architecturale thema’s en vakjargon. Opdracht 3 focust op aan architectuur gerelateerde elementen zoals plan, snede en vorm. Een onderdeel of binnenruimte uit het object in opdracht 2, ga je op basis van een bestaand document bewerken. Je maakt het na in een maquette op grote schaal. Vervolgens verander je de ruimte wezenlijk. De verschillende fases van het ontwerpproces presenteer je nadien voor de groep.

Studenten maken een ruimte waarheidsgetrouw na

Van foto naar maquette - studenten hermaken binnenruimte