Architectonisch ontwerp 1:1 - derde bachelor

“Design in the making. De cultuur van het maken is zeer karakteristiek aan onze opleiding, en deze studio is daarin essentieel.”

Mario Rinke, ontwerpbegeleider


Wanneer wordt een ontwerp realiteit? In deze studio leer je al bouwend ontwerpen. Samen met de docenten en medestudenten reflecteer je over je ontwerp door het in full size te bouwen.

Architectonisch ontwerp 1:1 bouwt verder op de leerstof en vaardigheden uit de studio’s Constructie en Bouwknopen. Hier leeft de ambitie om ontwerpend onderzoek te verbinden aan een breder begrip van constructie. De focus ligt op de connectie tussen ontwerp, materiaal en constructie. En dat in één schaal; de werkelijkheid. Het maken vormt het ontwerp. Door te bouwen leer je je ontwerp bij te schaven tijdens het bouwproces en om bouwinformatie om te zetten in materialiteit.

In deze studio leer je wat het is om een bouwmeester te zijn, iemand die bij alle fases van het bouwproces betrokken is. Je bouwt één object in één bepaald materiaal; beton, hout, staal… Je zoekt de grenzen op van wat je ermee kan bouwen en hoe. Je onderzoekt hoe het materiaal kan worden gebruikt in termen van duurzaamheid en levensduur, met speciale aandacht voor het hergebruik. Het einddoel is een discoursanalyse ten aanzien van het materiaal en een reële toepassing in de vorm van een utilitair object.