Verkenning van de praxis - tweede master

“De kijkstage geeft niet alleen aan studenten de kans om zich te oriënteren, ook voor de stageplek is het een opportuniteit om zich als potentiële werkgever te presenteren.”

Joseph Meers, stagebegeleider


Verkenning van de praxis

Verkenning van de praxis biedt een unieke kans om vanuit een reële praktijksituatie te reflecteren over het werkveld, de opleiding en je eigen toekomst.

Lang niet alle architectuurstudenten worden praktiserend architect. Verkenning van de praxis dompelt je onder in het rijke spectrum aan beroepen die je kan uitoefenen met het diploma. Via een korte maar krachtige kijkstage, die je in duo volgt, krijg je een inkijk in de praktijk. Je kiest de stageplaats in overleg met de docent aan de hand van een zelfgekozen thema (bv: erfgoed, wedstrijdontwerp, hergebruik...). Het kan een thema zijn waar je veel affiniteit mee hebt, of een thema waarvan je nog niets afweet. De stageplaatsen zijn zeer divers. Ze variëren van architectenbureaus, culturele organisaties, erfgoedinstellingen, overheidsinstanties, redacties van tijdschriften tot aannemers en ontwikkelaars.

Het studietraject verloopt in drie fases. De meeleeffase is de effectieve stage. Het is een kijkstage, dus je werkt niet mee. In de studiefase verwerk je wat je hebt gezien. Je bedenkingen formuleer je in een reflectierapport met een focus op het aftoetsen van de verwachtingen en de relevantie voor je verdere carrière. Alle duo’s delen op het einde van het jaar hun ervaringen met de rest van de groep tijdens een presentatie en reflectiemoment.