Omgeving - tweede bachelor

“Architectuur maak je niet enkel voor jezelf, je wil de stad rijker maken.”

Geert Driesen, ontwerpbegeleider


Architectuur en omgeving

Geen architectuur zonder context. Het biedt houvast voor een architect. In de studio’s binnen de module Architectuur & Omgeving leer je omgaan met de condities van de context en hoe ze te benutten in je ontwerp.

Architectuur staat steeds in relatie met de publieke ruimte. De stad speelt in deze studio, nog meer dan in de andere opleidingsonderdelen, een belangrijke rol. Hier komen de verschillende gedaantes van een context het sterkst naar voren. Je wordt er niet alleen geconfronteerd met de fysieke, maar ook met de wettelijke, culturele en sociale dimensies van een plek. Het is een oefening in bewustwording ten aanzien van de verschillende maatschappelijke krachten en dynamieken.

De studio omvat een reeks casusopdrachten en een ontwerpopgave. Tijdens zo’n casusopdracht bestudeer je bijvoorbeeld in groep tien stedelijke ensembles met eenzelfde schaal en zet ze vervolgens om in maquettes en tekeningen. Via je ontwerp onderzoek je hoe de ensembles zich verhouden ten aanzien van hun omgeving. Hoe voegt een gebouw iets toe aan zijn context? Hoe is het eigenzinnig ten aanzien van de context? Hoe staat het in relatie met andere gebouwen? Na deze grondige analyse, presenteer je je bevindingen tijdens een peerreview.