Jobmogelijkheden

Na een educatieve master heb je een diploma in jouw vakgebied én van leraar op zak. Je kan daarmee verschillende richtingen uit:

  • werken in het onderwijs
  • werken in de ruimere, educatieve sector (bv. in opleidingscentra van bedrijven)
  • werken in jouw vakgebied

Vacatures voor alumni

Als lerarenopleiding beschikken we over een uitgebreid netwerk binnen alle onderwijsnetten. Vacatures voor leerkrachten worden door de scholen op regelmatige basis aan ons bezorgd. Alumni krijgen deze vacatures toegestuurd op maat van hun profiel. 

Het brede onderwijsveld

Studenten die de lerarenopleiding aan de UAntwerpen volgen leggen stages af in de verschillende onderwijsnetten en in verschillende contexten, binnen en buiten grootstedelijke context. In aso, tso, bso, kso, CVO, OKAN, hoger onderwijs. Dit bevordert hun kansen op tewerkstelling in het Vlaamse onderwijsveld.

Solliciteren in het onderwijs

Ben je klaar voor een job in het onderwijs? Alles start met een gerichte aanpak van je sollicitatieproces.

Leerkrachtendatabank

Als afgestudeerde van de educatieve master, kun je je registreren in de leerkrachtendatabank van de VDAB. Leerkrachten zonder vaste aanstelling, afgestudeerden van de lerarenopleiding en andere kandidaten kunnen hun cv publiceren in deze databank. Scholen zoeken leerkrachten op regio en vak of plaatsen vacatures die automatisch bezorgd worden aan alle kandidaten die in aanmerking komen.

Nog vragen over (werken in het) onderwijs?

Ga een kijkje nemen op de website van het Departement Onderwijs

Initiatieven voor zij-instromers vanuit de overheid

Vlaanderen kampt met een lerarentekort, heel wat scholen hebben moeilijkheden om lesopdrachten ingevuld te krijgen. Vanuit de Academische Lerarenopleiding trachten we onze studenten zo krachtig mogelijk startklaar te maken voor het onderwijs, de vraag van scholen naar vervangopdrachten zo efficiënt mogelijk te ondersteunen en daarnaast ook de leraren in opleiding zo goed mogelijk te begeleiden. De ministers van onderwijs hebben de voorbije legislaturen verschillende initiatieven genomen om de overstap naar het onderwijs voor zij-instromers aantrekkelijker te maken. Onderstaande conceptnota bevat alle maatregelen.