Educatieve master in de maatschappijwetenschappen: rechten
Academiejaar :
90 studiepunten

Modeltraject deel 1

Je combineert dit deel met het voorbereidingsprogramma van 15 studiepunten.

Domein

15 studiepunten verplicht op te nemen

Human Rights Law6sp1e sem.
Vandenhole, Wouter
Droit comparé3sp1e sem.
Traest, Michael
Insolventierecht met inbegrip van zekerheden6sp1e sem.
Vanmeenen, Melissa
 

Kies een grondige studie die het best aansluit bij het onderwerp van je masterproef. (6 studiepunten)

Domein burgerlijk recht

 

Domein fiscaal recht

 

Domein internationaal en Europees recht

Advanced Course on Constitutional Law of the European Union6sp2e sem.
Meeusen, Johan
 

Domein ondernemingsrecht

 

Domein publiek recht

Advanced Course on Institutional Dynamics in Multilevel Constitutionalism6sp2e sem.
Popelier, Patricia
 

Domein rechtshandhaving

 

Domein sociaal recht

 

Lerarencomponent

17 studiepunten verplicht op te nemen

Onderwijskundige concepten 1 (S2)6sp2e sem.
Colpaert, Jozef
Smits, Tom
Struyf, Elke
Schelfhout, Wouter
Vakdidactiek rechten met oefenlessen6sp1e+2e sem
Schelfhout, Wouter
Groeistage rechten5sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
 

Masterproef

De masterproef bestaat uit 3 delen. In het eerste deel van het modeltraject neem je verplicht de methodologische seminaries op voor 3 studiepunten

Masterproef partim I: methodologische seminaries3sp1e+2e sem
Vandervieren, Ellen
 

Modeltraject deel 2

Domein

12 studiepunten verplicht op te nemen

Deontologie6sp1e sem.
Rutten, Stefan
Internationaal Privaatrecht6sp1e sem.
Kruger, Thalia
 

Kies een bijzondere studie die het best aansluit bij het onderwerp van je masterproef. (3 studiepunten)

Domein burgerlijk recht

Gezondheidsrecht3sp1e sem.
Vansweevelt, Thierry
Schade en schadeloosstelling3sp1e sem.
Broeckx, Nils
 

Domein fiscaal recht

Douane en accijnzen3sp2e sem.
Van Dooren, Eric
 

Domein internationaal en Europees recht

Legal Issues of International Employment3sp1e sem.
Verschueren, Herwig
 

Domein ondernemingsrecht

Maritiem recht3sp1e sem.
De Wit, Ralph
Maritiem- en transportverzekeringsrecht3sp1e sem.
Bernauw, Kristiaan
 

Domein publiek recht

Milieurecht3sp2e sem.
Carette, Ann
Recht m.b.t. gedecentraliseerde besturen3sp2e sem.
Berx, Cathy
 

Domein rechtshandhaving

Strafrechtelijk sanctierecht3sp2e sem.
Rozie, Joëlle
Bewijsrecht3sp2e sem.
Vanlerberghe, Beatrix
 

Domein sociaal recht

Schade en schadeloosstelling3sp1e sem.
Broeckx, Nils
International and European Health Law3sp2e sem.
Lierman, Steven
Legal Issues of International Employment3sp1e sem.
Verschueren, Herwig
 

Lerarencomponent

Theoretisch opleidingsonderdeel (3 studiepunten)

Onderwijskundige concepten 2 (S1)3sp1e sem.
Colpaert, Jozef
Struyf, Elke
Schelfhout, Wouter
 

Kies de vakdidactiek PAV-MAVO. Als je geen tweede vakdidactiek wil opnemen kies je een profileringsvak. (6 studiepunten)

Vakdidactiek PAV-MAVO met oefenlessen6sp1e+2e sem
 
Profileringsvak met praktijkoefeningen: Meer (-) talig onderwijs6sp1e+2e sem
Smits, Tom
Profileringsvak met praktijkoefeningen: Onderwijskundig ontwerpen6sp1e+2e sem
Colpaert, Jozef
Profileringsvak met praktijkoefeningen: Zorg6sp1e+2e sem
Struyf, Elke
 

Als je de vakdidactiek PAV-MAVO hebt gekozen kies je ook de groeistage PAV-MAVO. Heb je een profileringsvak gekozen dan kies je groeistage 2 rechten. (5 studiepunten)

Groeistage PAV-MAVO5sp2e sem.
NNB, -
Groeistage 2 rechten5sp2e sem.
Schelfhout, Wouter
 

Je neemt verplicht de profileringsstage op.

Profileringsstage5sp2e sem.
Struyf, Elke
 

Masterproef

De masterproef bestaat uit 3 delen. In het tweede deel van het modeltraject neem je verplicht de scriptie en de praktijktoepassing op (15 studiepunten)

Masterproef partim III: Praktijktoepassing (1ste sem + 2de sem)3sp1e+2e sem
NNB, -