Voorbeeldrooster deel 1

Educatieve master cultuurwetenschappen: wijsbegeerte

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook de keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma.
Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren hun persoonlijk collegerooster altijd via hun SisA selfservice.

Dinsdag 24 Sep

14:00 - 16:00
Grondige studie filosofie van de religie
Type les
Hoorcollege
16:00 - 18:00
Filosofie en samenleving: filosofie en dekolonisatie
Type les
Hoorcollege
18:00 - 21:00
Leerlingenbegeleiding
Type les
Hoorcollege

Woensdag 25 Sep

14:00 - 16:00
Master Seminar: Bias in Bioethics
Type les
Hoorcollege
18:00 - 20:00
Grondige studie filosofie van de kunst
Type les
Hoorcollege
Campus
Stadscampus