Educatieve master in de cultuurwetenschappen: wijsbegeerte

Wil je graag jouw discipline wijsbegeerte combineren met een opleiding tot leraar, dan ben je met deze educatieve master aan het juiste adres. Je krijgt in deze afstudeerrichting immers de kans om je filosofische kennis en inzichten te verdiepen en tegelijk de link te leggen naar het leraarschap.

Verder verdiepen in filosofie

Startpunt is het opleidingsonderdeel 'Filosofie en samenleving', waarin jaarlijks een nieuw thema kritisch-filosofisch wordt benaderd. Er wordt gepeild naar vooronderstellingen die aanwezig zijn in het discours van voor- en tegenstanders, en je leert hoe een zinvolle filosofische discussie wordt gebaseerd op informatie over sociaal-historische contexten.

Dit basisopleidingsonderdeel vul je aan met drie grondige studies naar keuze, waarbij je bv. kan opteren voor metafysica, wijsgerige psychologie, ethiek, filosofie van de kunst of filosofie van de religie.

Naast de grondige studies neem je ook steeds twee bijkomende masterseminaries op met meer gespecialiseerde onderwerpen; je hebt hierbij de keuze uit een zestal opleidingsonderdelen, waaronder enkele Engelstalige.

De rest van je studieprogramma vul je vrij in uit een ruim pakket aan keuzeopleidingsonderdelen.

Alle filosofische opleidingsonderdelen volg je samen met de studenten uit de (niet-educatieve) master wijsbegeerte.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de wijsbegeerte en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een filosofisch onderzoek doen dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing, of je kan kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de wijsbegeerte.

Als ondersteuning volg je het 'Voortgangsseminarie', waarin communicatie en discussie over je onderzoek met je medestudenten centraal staan, en specifieke vaardigheden aan bod komen uit het filosofisch onderzoek.