Educatieve master in de cultuurwetenschappen: geschiedenis

Met deze educatieve master heb je alles in huis om niet alleen historicus of historica, maar ook een goed voorbereide leraar geschiedenis te worden. Je combineert immers de lerarenopleiding met een uitgebreid verdiepend pakket geschiedenis.

De lerarenopleiding telt 60 sp. Daarvan behoren 45 sp tot de educatieve master. De andere 15 studiepunten kan je opnemen tijdens je bacheloropleiding of volg je als een voorbereidingsprogramma, bovenop je bachelor- of masteropleiding.

Verder verdiepen in geschiedenis

Je start met het opleidingsonderdeel 'Theorie van de historische kennis', waarin de geschiedschrijving wordt geplaatst binnen het bredere veld van de sociale en humane wetenschappen, en tegelijk wordt verduidelijkt wat de eigenheid en meerwaarde is ten opzichte van o.a. economie, sociologie en antropologie.

Je volgt daarnaast drie profielseminaries. In het eerste wordt de link gelegd tussen geschiedenis en onderwijs, in het tweede staan cultureel erfgoed, identiteit en diversiteit centraal, en voor het derde profielseminarie kan je kiezen tussen politieke geschiedenis of stadsgeschiedenis.

De rest van je studieprogramma vul je vrij in uit een ruim pakket aan keuzeopleidingsonderdelen.

Alle opleidingsonderdelen geschiedenis volg je samen met de studenten uit de (niet-educatieve) master geschiedenis.

Leraar worden

In de component leraarschap wisselen praktijk en theorie elkaar af. Elke praktijkervaring is een kapstok voor theorie. De theorie is een springplank naar een volgend praktijkmoment. Theorie krijg je onder andere in de vorm van vakdidactieken. Dat betekent dat je leert lesgeven in jouw vakgebied. Het praktijkgedeelte bestaat uit oefenlessen en drie verschillende stages.

Masterproef

In je masterproef breng je de geschiedenis en de lerarenopleiding samen. Je kan bv. een wetenschappelijk artikel schrijven in het domein van de onderwijsgeschiedenis, maar je kan evengoed historisch onderzoek doen dat je nadien vertaalt naar een didactische toepassing of kiezen voor een vakdidactisch onderzoek in de geschiedenis.

Bij je masterproef hoort het 'Historisch atelier', waarin je tijdens discussiecolleges samen met medestudenten uit de educatieve master de verschillende onderzoeksprojecten opvolgt en bespreekt, uiteraard ondersteund door je promotor.