Side header image

Master in het tolken

Profiel

Je opleiding

Tolken is wetenschap en creativiteit, methodiek en intuïtie, een vak en een passie.

Als tolk moet je naast het Nederlands ten minste 2 vreemde talen beheersen op uitstekend niveau (zo goed dat anderen zouden denken dat je in die talen bent opgegroeid).

  • Je blinkt uit in spreekvaardigheid en mondelinge communicatie.
  • Je vertaalt on the spot, zonder tools!
  • Je bent een nieuwsjunk en hebt een brede algemene kennis.
  • Je kan als het ware in het hoofd van je gesprekspartner kijken.
  • Je werkt snel en accuraat en hebt stalen zenuwen.

De opleiding focust op het consecutief tolken. Dat wil zeggen: je luistert naar een spreker, vertaalt zijn verhaal op basis van je aantekeningen en brengt het nadien rechtstreeks voor het publiek.

Je toekomst

  • Wist je dat de Verenigde Naties 6 werktalen hebben?
  • En dat het Internationaal Muntfonds er 7 heeft?
  • De instellingen van de Europese Unie werken daarentegen met alle officiële talen van de lidstaten. Dat zijn er 23, waaronder het Nederlands.
  • Wist je dat het Nederlands de zevende grootste taal van de Europese Unie is?

De wereld mag dan een global village geworden zijn, het is wel een dorp waar de bewoners talloze talen spreken. Hierdoor wordt de nood aan tolken steeds groter en de sectoren waarin ze ingezet worden steeds diverser. Ziekenhuizen, rechtbanken of instellingen voor sociale dienstverlening: allemaal maken ze geregeld gebruik van professionele tolken.

Op internationale bijeenkomsten wordt tegenwoordig bijna uitsluitend simultaan getolkt. Je hebt het vast al gezien op tv: een tolk in een geluiddichte cabine en luisteraars die via een koptelefoon zijn vertaling volgen. Wil je ook simultaan kunnen tolken? De master in het tolken kan een opstap zijn naar het postgraduaat conferentietolken: de European Master in Conference Interpreting.